Author
Andris Savickis

Eiropas Sporta nedēļa aktivitātes Jēkabpils novadā

17. septembrī: “Sportiskā ģimenes diena aktīvās atpūtas trasē” norisināsies pl.12:00 līdzās Dignājas brīvdabas estrādei (pie Dignājas pamatskolas). Dalībnieki varēs izmēģināt jauno aktīvās atpūtas trasi, kā arī veiklākajiem tiks sarīkotas sacensības uz laiku un precizitāti. Izaicini sevi, nāc aktīvi atpūsties kopā ar visu ģimeni! Pasākuma laikā būs pieejams āra grils. [..lasīt-->]

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2016.gada 2.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 1. daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem: N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr. 1 Jurijs Andrejevs – Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem: N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr. 1 SIA [..lasīt-->]

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2015.gada 4.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 1. daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem: N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr. 1 Jānis Kusiņš –           [..lasīt-->]

Izsaki savu viedokli!

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemti lēmumi domes sēdē, kas notiks šī gada 25. augustā. Iedzīvotāji līdz šī gada 24. augusta plkst. 15.00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus šādiem saistošo noteikumu projektiem: Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2015 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jēkabpils novadā”; Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2014 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”; Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā Savus priekšlikumus var iesniegt elektroniski, sūtot pa e-pastu: larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv [..lasīt-->]

Stārķīša svētki Kaldabruņā – piektdien, 26. Augustā, pl. 12:00

“Parādīsim stārķim, kādi izskatās bērni, lai viņš zinātu, ko pavasarī atnest!” – ar šo moto piemīlīgi svētki pie bijušās Kaldabruņas skoliņas norisinās jau vairākus gadus, jo bērns taču ir vissvarīgākā lieta mūsu nākotnei  un dzīvošanai…… Stārķu pāris uz senās ēkas jumta  mitinās vairāk nekā pusgadsimtu, un pēdējos pāris gados ir uzskatāmi ņēmis vērā pamudinājumu čaklāk darboties bērnu nešanas jomā. [..lasīt-->]