bez kategorijas

Sarunas sirdsvalodā

Jūlija beigās tika piedāvāta iespēja tikties ar žurnālisti un grāmatas autori “Lida. Citādā” Ingrīdu Strodu un Dailes teātra aktrisi Lidiju Pupuri. Sazinājos ar Rubenes pagasta bibliotēkas vadītāju Agru Ozoliņu, kura sava atvaļinājuma laikā, laipni piekrita palīdzēt organizēt šo pasākumu Rubenes pagasta mazajā zālītē. [..lasīt-->]

Akcija “Iepazīsti savu novadu” turpinās

Akcija “Iepazīsti savu novadu” turpinās! Saņēmām foto no Lācīšu ģimenes pie vējdzirnavām Kalna pagastā. Mūsu dzirnavas… Bērnībā – viens no “štābiņiem”. Dažu jaunības noslēpumu glabātājas. Tagad vienkārši saista. Varbūt ar savu neizstāstīto stāstu? varbūt tāpēc, ka tām piemīt senatnes “elpa”? Bet varbūt tāpēc, ka mūsu… Akcijas norisei seko līdzi šeit: http://jekabpilsnovads.lv/ #IepazistiSavuNovadu [..lasīt-->]

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 2016. gada jūlijā

Ābeļu pagasts  15.07. plkst. 15.00 Ābeļu parkā pie dīķa pasākums bērniem “Kur pirāti paslēpuši dārgumus paslēpuši?” 30.07. Ābeļu skolas estrādē Jēkabpils novada svētki „Zem zvaigznēm pie Daugavas”: plkst.15.00 Spēka vīru šovs, loku šaušana, karavīru stafete, sportiskās aktivitātes ģimenei, vizināšanās ar zirgiem. plkst.19.00 Svētku svinīgā daļa „Mirdz zvaigznes Daugavas viļņos”, Jēkabpils novada “Pagastu sakoptības skates 2016 ” dalībnieku apbalvošana, Grupas “Laimas muzykanti” koncerts. plkst.22.00 zaļumballe. Spēlē grupa “Novadnieki”. [..lasīt-->]

Projektu konkursā “LMT Latvijai” atbalstu ieguvušas piecas Jēkabpils novada iedzīvotāju idejas

Ābeļu Tautas namā norisinājies “Latvijas Mobilā Telefona” konkursa “LMT Latvijai” Jēkabpils novada uzvarētāju paziņošanas un apbalvošanas pasākums. No 19 saņemtajām projektu idejām balsošanai tika izvirzītas 16, no kurām piecas vislielāko iedzīvotāju atbalstu guvušās idejas tiks īstenotas ar “LMT” finansējumu. [..lasīt-->]

Pašvaldība sniedz līdzfinansējuma garantijas novada biedrību projektiem

Jēkabpils novada dome maija sēdē nolēma atbalstīt vairākas novada biedrības Lauku atbalsta dienesta 2016. gada LEADER projektu konkursā, sniedzot biedrībām garantijas uz līdzfinansējuma saņemšanu no pašvaldības, ja tās izturēs konkursa atlasi. Tika nolemts atbalstīt: biedrības “Ūdenszīmes” projektu “Gaismas koka darbnīca” koka un stikla apstrādes darbnīcas izveidei, garantējot līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējās summas, nepārsniedzot EUR 7500. Projekta ietvaros plānots izveidot koka un stikla apstrādes darbnīcu ar specializāciju interjera un dizaina priekšmetu izgatavošanā. Paredzēts izveidot vismaz vienu pilna laika darbavietu. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 50 000. Līdzfinansējums plānots 30% apmērā un sastāda EUR 15 000, no kuriem EUR 7500 nodrošina biedrība “Ūdenszīmes”. [..lasīt-->]

PAZIŅOJUMS PAR JĒKABPILS NOVADA KALNA PAGASTA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „BULĪŠI” DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSMI

2016.gada 13.maijā plkst.13.00 Kalna pagasta pārvaldē (“Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts Jēkabpils novads) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma “Bulīši” detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Aicinām visus interesentus piedalīties sanāksmē. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciālisti Dzidru Nartišu, tālr. 28698128, e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv Jēkabpils novada pašvaldība [..lasīt-->]

Represēto piemiņas pasākums Dunavā

Par tevi, māte Latvija, mēs gājām moku ceļus, No tēvu zemes pavarda sirds sāpēs spēku smeļot – Ar tevi kopā dalījām mēs smago verga jūgu, Lai atdzimšanas rītausmā tu balta, skaidra būtu. /Anna Rode/ 2016. gada 23. martā Dunavā tika pieminēti padomju varas okupācijas represijās cietušie Jēkabpils novada iedzīvotāji. Oficiālais datums šajai dienai Latvijā ir 25. marts, taču šogad tas sakrita ar Lielo piektdienu, līdz ar to novadā piemiņas pasākums tika rīkots agrāk. Diena sākās ar aizlūgumu Dunavas Romas katoļu baznīcā, kurā atcerējāmies 1949. (kā arī 1941.) gada Padomju Savienības okupācijas iestāžu veikto masveida Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanu uz attāliem PSRS reģioniem. Aizlūgumā mācītājs lika aizdomāties arī par šobrīd valstī [..lasīt-->]