Izglītības jaunumi

Jēkabpils novada atzinību saņēmušie skolēni un skolotāji 2015./2016. mācību gadā

Pamatojoties uz „Nolikumu Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās un Jēkabpils novada pašvaldības 26.05.2016. rīkojumu Nr.2-4/16/52 “Par skolēnu apbalvošanu” par gūtajiem sasniegumiem 2015./2016. mācību gada starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās, ar Jēkabpils novada Atzinības rakstu un balvu (dāvanu karti un/vai saldumiem – par kopējo summu EUR 1200) kopumā apbalvoti 69 skolēni un grupas: [..lasīt-->]

Ekskursija pa Sēliju

18.maijā Ābeļu pamatskolas 5.-8. klašu skolēni devās mācību ekskursijā, lai iepazītu seno sēļu amatu prasmes. Mēs piedalījāmies Latviešu Monreālas Vītola fonda rīkotajā konkursā, iegūstot šai ekskursijai  400 eiro finansējumu. Maršrutu pa Sēliju, kā arī ekskursijā sasniedzamo mērķi plānoja  visas klases, uzvarēja 5. klases plānotais maršruts, jo tas gan laikietilpības, gan apskatāmo objektu mērķtiecībā bija visiespējamākais. [..lasīt-->]