Vakances

Pļaviņu novada ģimnāzija izsludina atklātu konkursu vakantajam Pļaviņu novada ģimnāzijas DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ, AUDZINĀŠANAS DARBĀ (uz nenoteiktu laiku) amatam.

Prasības pretendentiem/-ēm: – Augstākā pedagoģiskā izglītība. – Pieredze pedagoģiskā darbā (vismaz pieci gadi). – Pieredze sadarbībā ar sociālajiem partneriem. – Izpratne par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. – Zināšanas par audzināšanas darba saturu. – Teicamas latviešu valodas zināšanas. – Prasme strādāt komandā. – Prasme argumentēt savu viedokli un pieņemt lēmumus. – Komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes un iniciatīva. – Prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru. Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2016. gada 1. augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), un savu stratēģisko redzējumu par Pļaviņu novada ģimnāzijas attīstību. Augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa pastu, vai iesniegt Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, 109. kabinets, [..lasīt-->]