Dažādi

Aicinām piedalīties pieredzējušos un augošos amatniekus!

Lauku partnerība „Sēlija”  aicina piedalīties konkursā “Lauku partnerības “Sēlija” kvalitātes zīme”.  Kādēļ šī iecere? Pirmkārt, lai apzinātu mūsu teritorijā strādājošos amatniekus, mājražotājus un tos, kuri vēl tikai plāno savus izstrādājumus laist tirgū. Otrkārt, lai sniegtu šiem cilvēkiem atbalstu – gan ar padomiem un konsultācijām izstrādājumu kvalitātes uzlabošanā, gan ar palīdzību produkcijas izplatīšanā. Treškārt – tas ir pamudinājums un jauna iespēja visiem iedzīvotājiem kopumā. Pamudinājums – dāvanām un suvenīriem izvēlieties vietējo ražotāju izstrādājumus. Iespēja – nopērciet tos sava ciemata veikaliņā. [..lasīt-->]

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2016.gada 2.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 1. daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem: N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr. 1 Jurijs Andrejevs – Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem: N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr. 1 SIA [..lasīt-->]

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2015.gada 4.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 1. daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem: N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr. 1 Jānis Kusiņš –           [..lasīt-->]

Dunavā jauni ielu apgaismes ķermeņi

Dunavā augusta sākumā tika pabeigta apgaismes kabeļu trase 928 metru garumā. Projekta „Ielas apgaismojums Jēkabpils novada Dunavas pagasta Dunavas ciemā” rezultātā, tika uzstādīti 15 jauni apgaismojuma balsti ar jauniem gaismas ķermeņiem. 7 gabali ir jauni esošajos balstos uzstādīti jauni apgaismes ķermeņi (teritorijā pie skolas). Projektēšanas darbus un būvniecību veica SIA „Aviton”. [..lasīt-->]