Projektu jaunumi

..Notiks “Sportiskā ģimenes diena aktīvās atpūtas takā”

17.septembrī plkst.12.00 pie Dignājas pamatskolas notiks biedrības “Cirkuži” projekta “Aktīvās atpūtas takas izveidošana pie Dignājas pamatskolas” noslēguma pasākums “Sportiskā ģimenes diena aktīvās atpūtas takā” Projektu finansiāli atbalsta “LMT Latvijai” un Jēkabpils novada pašvaldība.  Pasākums tiek rīkots Eiropas sporta nedēļas ietvaros sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību [..lasīt-->]

Atjaunota infrastruktūra Zasas muižas parkā

“Meža dienas 2016.- 2018.gadā” Moto: „Kopā nākotnes mežam!”   Jēkabpils novada pašvaldība Latvijas Pašvaldību savienības un VAS “Latvijas Valsts Meži” projektā “Meža dienas” ir finansiāli atbalstīta ar piešķīrumu EUR 500,00. Darbi projektā plānoti Zasas muižas parkā. Piešķirtā finansējuma ietvaros tiek atjaunots viens no 5 tiltiņiem. Pārējo četru tiltiņu atjaunošana ir segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.Projekta īstenošanas plānā ietilpst sekojošas aktivitātes: [..lasīt-->]

Gatavojamies mākslinieku plenēram “Zasas leģendas”

Ar VKKF un Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu Zasā no 27.jūlija līdz 6.augustam norisināsies galvenais projekta “Zasas leģendas.1.posms” notikums – grafiķu un koktēlnieku plenērs. Šajā projekta posmā biedrība “Sēļu pūrs” jau 14.reizi Zasā pulcēs māksliniekus no Latvijas un Lietuvas. Projekts tiek īstenots “Zemgales Kultūras programmas 2016” ietvaros. [..lasīt-->]

TADENAVA. RAIŅA DZIMTĀS MĀJAS ATVĒRŠANA

Šā gada 22. jūlijā plkst. 13.00 apmeklētājiem durvis vērs atjaunotais Raiņa muzejs “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā. Raiņa dzimtā vieta Tadenava ir viņa saules un mīlas filosofijas šūpulis. Jaunajā ekspozīcijā, ko veidojuši muzeja speciālisti sadarbībā ar dzejnieci Inesi Zanderi un dizaina biroju H2E, saules motīvam piešķirta vadošā loma. Saule, kas rit visu cauru dienu pa debess jumu, būs muzeja apmeklētāja ceļvedis Tadenavā. Saule iespīdēs tēva istabā, kur aug Pliekšānu dzimtas koks. Tur, rēķinot, rakstot un lasot, gādāts par saimniecību un prātots par bērnu nākotni. Saule ielūkosies mātes istabā, kur auklēti bērni un pūralādē krāti rokdarbi. Saule vadīs mazo Jāni Pliekšānu caur bērnības mājām un skolām līdz pašai Rīgai. [..lasīt-->]

Atbalstīts biedrības “Dzīves prasme” projekts

Dunavas pagasta biedrībai “Dzīves prasme” atbalstu guvis projekts “Moderno tehnoloģiju un saziņas līdzekļu apguve”. Latvijas Kopienu Iniciatīvu Fonds programmā “Plaukstošu kopienu attīstībai”  apstiprinājis Dunavas pagasta biedrības “Dzīves prasme” jauno projektu “Moderno tehnoloģiju un saziņas līdzekļu apguve”, līguma nr. 8/2016/PKA. Šī projekta īstenošanas laiks no 1. – 31. augustam. [..lasīt-->]

Izveidos J. Akuratera daiļrades taku

Ābeļu pagastā taps Jāņa Akuratera daiļrades taka. Tās projekts tiks iesniegts biedrības «Lauku partnerība «Sēlija»» izsludinātā  atklātā projektu konkursa pirmajā kārtā. Projekta mērķis ir atbalstīt kultūras dzīvi  un atbildīgas  sabiedrības attīstību. Projektu speciāliste Gun­ta Dimitrijeva informē, ka pie šī projekta ar lielu atbildību  ir strādājis Ābeļu pa­gasta pārvaldnieks Raimonds Jaudzems. [..lasīt-->]

Saulgriežu laiks biedrībā “Ūdenszīmes” iegaismojas ar jaunu projektu uzsākšanu

Valsts Kultūrkapitāla fonds programmā “Latvijai -100” ir apstiprinājis mūsu projektu “Latvija sienā, salā un lapās”. Projekts ir neparasts, pat provokatīvs, un kopumā tā ietvaros notiks trīs akcijas: Akcija „Siena piramīda” . Piramīdu 7 metru augstumā Kaldabruņas skolas brīvdabas teritorijā sāksim veidot jau jūlijā – tradicionālo Siena dienu laikā, Piramīdas veidošanā piedalīsies biedrības „Ūdenszīmes” biedri, vietējās kopienas iedzīvotāji, bērni un jaunieši. Šīs akcijas Latvijas kultūras vērtību  akcents – siena kaudzīte kā latviskā piramīda, Dieva zīmes simbols lauku ainavā; Ēģiptei ir savas, un mēs būvējam latvisko. Vārds, dzeja, tautasdziesma skan visur – sienā, zālē, zaros; tā ir mūsu esamības daļa.  Publiskais pasākums – „Dzeja siena piramīdā” norisināsies Dzejas dienu ietvaros, 2016. Gada [..lasīt-->]

Lauku partnerībā „Sēlija” noslēgusies pirmā jaunā perioda LEADER projektu iesniegšanas kārta

Projektu pieņemšana šī perioda LEADER konkursā noslēdzās 9.jūnijā, un kopumā ir saņemti 45 projekti. Projektu pieņemšana notika 7 no kopumā 8 stratēģijas „Lauki – vide, kur vērts dzīvot 2014. – 2020.”  rīcībās. Rīcībā „Darbs un pārticība” iesniegti 11 projekti, kas patiešām priecē, jo tās ietvaros tiek sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai. Šīs rīcības ietvaros saimniecisko darbību vēlas attīstīt arī 3 biedrības. Objektīvu iemeslu dēļ nav iesniegts neviens projekts rīcībā “Tirgojam kopā!”, taču pārējās  rīcībās ir līdzīgs projektu skaits( 5 -9 projekti katrā), nodrošinot pieejamo līdzekļu apgūšanu un arī veselīgu konkurenci. [..lasīt-->]

AS “Sadales tīkls” atjauno un uzlabo elektrotīklu Jēkabpils, Krustpils un Viesītes novadā

Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Jēkabpils, Krustpils un Viesītes novadā šogad kopumā plāno realizēt 19 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 1 miljonu eiro. Kopumā novados plānots atjaunot un rekonstruēt vidējā sprieguma elektrolīnijas 42 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 18 transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 12 km garumā. Pēc plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4 000 AS “Sadales tīkls” klientu. [..lasīt-->]

Projektu konkursā “LMT Latvijai” atbalstu ieguvušas piecas Jēkabpils novada iedzīvotāju idejas

Ābeļu Tautas namā norisinājies “Latvijas Mobilā Telefona” konkursa “LMT Latvijai” Jēkabpils novada uzvarētāju paziņošanas un apbalvošanas pasākums. No 19 saņemtajām projektu idejām balsošanai tika izvirzītas 16, no kurām piecas vislielāko iedzīvotāju atbalstu guvušās idejas tiks īstenotas ar “LMT” finansējumu. [..lasīt-->]