Jēkabpils novadā darbu sāks novadpētniecības ekspozīciju organizatore

Konkursā uz novadpētniecības ekspozīciju organizatora vietu bija pieteikušies 5 pretendenti un tālāki pārbaudes uzdevumi tika uzdoti trim no tiem. Jānis Subatiņš skaidroja, ka izvērtējot visus pieteikumus un intervijas, pašvaldība par turpmāko sadarbību ir piedāvājusi slēgt terminēto līgumu Edītei Balodei.

Visi 3 pretendenti iesniedza mājasdarbus, kas sastāvēja no šī gada darba plāna un izpratnes, kā tiek organizēta šī muzeja ekspozīcija. Komisija šos darbus izvērtēja un Edītes darbu atzina par labāko. Tika apspriesta arī piemērotība. Katram kandidātam bija savi plusi un mīnusi, bet runājot tieši par darbu, viņas sagatavotais mājasdarbs bija nedaudz labāks kā citiem.

Šis cilvēks ir pieņemts darbā ar mērķi izveidot ekspozīciju, bet tālākais mērķis ir izveidot Jēkabpils novada novadpētniecības muzeju. Kad būs izveidota ekspozīcija, novada muzejā, saskaņā ar pašvaldības nolikumu, darbā tiks pieņemts attiecīgais muzeja darbinieks.

Informāciju sagatavoja Kaspars Sēlis