Jēkabpils novada atzinību saņēmušie skolēni un skolotāji 2015./2016. mācību gadā

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs E.Meņķis un Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs R.Jaudzems sveic skolēnus Ābeļu pamatskolā

Pamatojoties uz „Nolikumu Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās un Jēkabpils novada pašvaldības 26.05.2016. rīkojumu Nr.2-4/16/52 “Par skolēnu apbalvošanu” par gūtajiem sasniegumiem 2015./2016. mācību gada starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās, ar Jēkabpils novada Atzinības rakstu un balvu (dāvanu karti un/vai saldumiem – par kopējo summu EUR 1200) kopumā apbalvoti 69 skolēni un grupas:

FK “Mikālēni”, vokālais ansamblis “Mikālēni”, Aizupietis Alvis, Brakovska Katrīna, Briņķis Elvijs, Butāns Alens, Butāns Ričards, Dāboliņš Deivids, Kamišovs Edgars, Kate Bokāne, Kazanovs Renāts, Krodziniece Vitnija, Krodzinieks Agris, Krodzinieks Kristaps, Latvele Jana, Ļūļāka Viktorija, Odziļeviča Laine, Pinne Laura, Saikins Ēriks, Urķe Aivita, Vinciune Samanta, vokālais ansamblis “Vandānīši”, Bikauniece Alīna, Daģe Līga, Daģis Daniels, FK “Digna”, FK “Dignōjīši”, Jurgeviča Solvita, Leiskina Ieva, Liepiņš Normunds, Loginovs Daniels, Mīkule Linda, Rāviņš Roberts, Sinkeviča Zane, Stroža Terēze, Kusiņa Estere, Plāne Evelīna, Baltmanis Artūrs, Bērziņa Samanta, Daģe Evija, Grupa “DAMIX”, Ivanovs Sandis, Ņikitovs Valentīns, Pavloviča Evelīna, Pavlovičs Daniels, Rubiķis Mairis, Vāsulis Jānis, Aleksejeva Endija, Aleksejevs Raivo, Austruma Liene, Austrums Egīls, Balodis Niks Daniels, Briede Baiba, Diāna Dadeika, Girone Elīna, Godļevskis Ginters, Gremze Sandis, grupa “JUST DO IT”, Ģeidāne Katrīna, Kazanausks Alvis, Kuzmenko Vadims, Martinova Egija, Pabērza Dana, Pabērza Megija, Rudzāte Elvīra, Rusiņa Signe, Spēks Kārlis un TDK “Dzirnupīte”.

Sasniegums palīdzēju gūt sekojoši skolotāji: Iveta Bērziņa, Tatjana Donāne, Silva Zepa, Inga Tulinska, Gunta Bičole, Mārīte Pore, Aīda Bikauniece, Līga Bernāne, Sarmīte Strade, Astra Liopa, Ilmārs Zemlickis, Juris Rubiķis, Ilona Kantāne, Elga Kukle, Inguna Uzkure, Anita Vērdiņa, Līvija Zemlicka, Mairita Strika, Jānis Kokins, Anda Jurgeviča, Inese Kalniškāne, Laima Šnikere, Zita Goldberga, Ģertrūde Avotiņa, Sarmīte Upeniece un Daiga Ģeidāne.

Paldies skolēniem un skolotājiem par darbā ieguldīto laiku un pacietību! Vēlam, lai iegūtās zināšanas un sasniegumi liek noticēt sev un mudina censties arī turpmāk, sasniegt vēl augstākus rezultātus!

 

Ar detalizētāku sarakstu un iegūtajām vietām var iepazīties šeit:

Jēkabpils novada atzinību saņēmušie skolēni un skolotāji 2015./2016. mācību gadā (.PDF)

 

Brigita Užule

Izglītības un kultūras pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos

K.Sēļa foto