Pašvaldība sniedz līdzfinansējuma garantijas novada biedrību projektiem

Jēkabpils novada dome maija sēdē nolēma atbalstīt vairākas novada biedrības Lauku atbalsta dienesta 2016. gada LEADER projektu konkursā, sniedzot biedrībām garantijas uz līdzfinansējuma saņemšanu no pašvaldības, ja tās izturēs konkursa atlasi.

Tika nolemts atbalstīt:

  • biedrības “Ūdenszīmes” projektu “Gaismas koka darbnīca” koka un stikla apstrādes darbnīcas izveidei, garantējot līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējās summas, nepārsniedzot EUR 7500. Projekta ietvaros plānots izveidot koka un stikla apstrādes darbnīcu ar specializāciju interjera un dizaina priekšmetu izgatavošanā. Paredzēts izveidot vismaz vienu pilna laika darbavietu. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 50 000. Līdzfinansējums plānots 30% apmērā un sastāda EUR 15 000, no kuriem EUR 7500 nodrošina biedrība “Ūdenszīmes”.

  • biedrības “Ūdenszīmes” projektu “Pusnakts pļava” multimediju ekspozīcijas izveidei, garantējot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās summas, nepārsniedzot EUR 3000. Projekta ietvaros plānots izveidot papildus ekspozīciju Pļavas muzejam, renovējot un aprīkojot Kaldabruņas skolas otrā stāva telpas. Multimediju ekspozīcija ietvers prezentācijas ar vismaz 12 izvēlnēm (Saulgriežu tradīcijas, Maģiskie augi, Mazie pļavas dzīvotāji u.c.) vairākās valodās. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 30000.
  • biedrības “Sēļu pūrs”, projektu “Radošā rezidence Zasā” rezidentu uzturēšanās vietas izveidei, garantējot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās summas, nepārsniedzot EUR 5000. Projekta ietvaros plānots iegādāt un aprīkot ekoloģiska modeļa māju rezidentu dzīves un darba apstākļu nodrošināšanai. Rezidenti nodarbosies ar pastāvīgu radošu, pētniecisku vai zinātnisku darbu, paralēli sniedzot ieguldījumu vietējās kopienas attīstībā, vadot apmācības, meistarklases vai lekcijas, sniedzot koncertus u.c. Projekta plānotās izmaksas ir EUR 50 000.
  • biedrības “Ūsiņš”, jāšanas sporta centra otrās kārtas realizēšanu – jāšanas sporta manēžas būvniecību, garantējot līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējās summas, nepārsniedzot EUR 10 500. Manēža paredzēta treniņu nodrošināšanai visu gadu un sacensību (tai skaitā starptautiska mēroga) organizēšanai. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 70 000.
  • biedrības “Izaicini sevi” projektu “Nometnes visiem” sporta inventāra iegādei, garantējot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās summas, nepārsniedzot EUR 1088. Projekta ietvaros plānots iegādāties velosipēdus, peintbola un citu sporta inventāru. Aprīkojums tiks izmantots bezmaksas nometnēs lauku apvidū dzīvojošiem bērniem. Projekta plānotās izmaksas ir EUR 10 878.

 

Līdzfinansējumu, pēc projekta apstiprināšanas un iepirkuma dokumentācijas piestādīšanas, plānots iekļaut 2016. gada budžeta grozījumos vai 2017. gada budžeta plānā, izdevumos projektiem biedrībām un nodibinājumiem.

 

K.Sēlis