Ar LMT atbalstu Jēkabpils novadā tiks labiekārtotas un izveidotas vietas aktīvai atpūtai

IMG_9610
“LMT Latvijai” konkursa Jēkabpils novadā finālisti un uzvarētāji

Otrdien, 7.jūnijā, Ābeļu Tautas namā svinīgi tika paziņoti un apbalvoti pieci “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkursa “LMT Latvijai” Jēkabpils novada uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam finansējumam, projekta ietvaros tiks labiekārtots bērnu rotaļu laukums Brodos, radītas jaunas iespējas sportiskām aktivitātēm Dunavā, Sudrabkalnā labiekārtota atpūtas vieta, bet Dignājā izveidota atpūtas taka. Balsojumā vislielāko atbalstu guva iecere par atpūtas vietas izveidi Slates ciematā.

Apbalvošanas pasākumā, kurā pulcējās projektu finālisti, uzvarētājus paziņoja un finālistus sveica Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, LMT viceprezidents Alfs Janevics, LMT biznesa klientu centra “Jēkabpils” vadītāja Inta Eglīte, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, kā arī Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji.

“Priecājamies par Jēkabpils novada iedzīvotājiem, kuri darbojas līdzcilvēku labā, domājot, kā novadniekus pievērst aktīvākam dzīvesveidam un sportiskām nodarbēm svaigā gaisā. Esam gandarīti, ka arī LMT spējis iedzīvotājus iedvesmot idejām novada dzīves pilnveidošanai, lai kopīgiem spēkiem tās realizētu,” uzsver LMT viceprezidents Alfs Janevics.

No 19 konkursa ietvaros saņemtajām projektu idejām iedzīvotāju balsošanai otrajā kārtā tika izvirzītas 16. Apkopojot balsojuma rezultātus, kopumā tika saņemtas 2942 balsis.

“Iesaistīto iedzīvotāju un draugu skaits liecina par vēlmi palīdzēt nelielajos ciematiņos realizēt kādu labu ieceri, ideju, lai papildinātu iespējas veselīgākam dzīvesveidam, lai darītu pievilcīgāku un saturīgāku apkārtējo dzīves vidi. Paldies visiem par izrādīto iniciatīvu un veselīgo sacensības garu, par dzimtās vietas patriotismu. Sirsnīga pateicība LMT vadībai, organizatoriem par šo iespēju Jēkabpils novadā īstenot skaistus un vajadzīgus projektus, kas mobilizē un vieno cilvēkus,” teic Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis.

Konkursa pirmajā kārtā projektus vērtēja LMT un Jēkabpils novada pašvaldības žūrija. Lai noteiktu uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, par Jēkabpils novada otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot varēja Jēkabpils novada pašvaldībā, kā arī interneta vietnes www.lmt.lv sadaļā “LMT Latvijai”. Savukārt LMT klienti varēja balsot arī īsziņas veidā.

Šogad konkursā “LMT Latvijai”, atbalstot sava novada attīstību, projekta pieteikumus varēja iesniegt ikviens Alūksnes, Balvu, Grobiņas, Jēkabpils, Krāslavas, Mārupes, Tērvetes un Ventspils novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuras deklarētā vai juridiskā adrese ir kādā no minētajiem novadiem.

Kopš 2011.gada visā projektu konkursa realizācijas laikā kopumā īstenoti vairāk nekā 111 iedzīvotājiem nozīmīgi projekti 24 Latvijas pilsētās un novados. LMT piecu gadu laikā ir atbalstījis reģionu iedzīvotāju iniciatīvas vairāk nekā 320 tūkst. eiro apjomā, savukārt šogad tika sniegts atbalsts 64 tūkst. eiro apmērā.

Projekta “LMT Latvijai” mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.

 

  Jēkabpils novadā “LMT Latvijai” uzvarējušie projekti:

 

 1. Aktīvās atpūtas vietas izveide Slates ciematā

Projekta ietvaros tiks atjaunots Slates skolas sporta laukums. Nomainīts volejbola laukuma zemes segums, uzlikts jauns volejbola tīkls. Tāpat tiks atjaunotas (nokrāsotas) līdztekas, no koka izveidota jauna līdzsvara taka, kā arī uzliktas koka šūpoles, izveidota atpūtas un piknika vieta ar koka galdu un soliem, ugunskura vietu un atkritumu urnām.

Projekta iesniedzējs: Daiga Spēka

Piešķirtais finansējums: 1104 EUR

 

2. Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Ābeļu pagasta Brodu ciemā, Jēkabpils novada pašvaldībā

 Projekta ietvaros Ābeļu pagasta Brodu ciemā paredzēts uzlabot esošo bērnu rotaļu laukumu, uzstādot trīs elementus – bērnu rotaļu kompleksu (platforma, nerūsējošā tērauda slīdkalniņš, kāpnes, divslīpņu jumts), smilšu kasti un atsperšūpoles. Labiekārtotais bērnu rotaļu laukums nodrošinās nepieciešamo atbalstu ģimenēm ar bērniem un veicinās veselīgu dzīvesveidu, paplašinot iespēju uzturēties svaigā gaisā labā un sakoptā vidē. Aprīkojums tiks uzstādīts pašu spēkiem, piesaistot brīvprātīgā darba veicējus.

Projekta iesniedzējs: Raimonds Jaudzems, Ābeļu pagasta pārvalde

Piešķirtais finansējums: 1932,22 EUR

 

3. Jaunas iespējas aktīvai atpūtai Dunavā

 Papildinot Dunavas sporta laukumu ar āra trenažieri un vingrošanas ierīci, tiks radītas jaunas iespējas un nodrošināti piemēroti apstākļi sportiskām aktivitātēm. Bērniem, jauniešiem u.c. interesentiem vakaros un brīvajā laikā būs iespēja aktīvi un veselīgi atpūsties svaigā gaisā. Zināmā mērā tiks veicināta vietējās kopienas attīstība, sporta laukums vēl vairāk kļūs par tuvākās apkārtnes sportotgribētāju tikšanās vietu, kurā veidosies saturīgas brīvā laika pavadīšanas tradīcijas.

Projekta iesniedzējs: Uldis Auzāns, Dunavas pamatskola

Piešķirtais finansējums: 1888 EUR

 

4. Sudrabkalnam jāatdzīvojas

 Sudrabkalnā agrāk bija muiža, bet no tās ir palicis pāri tikai muižas dārzs, kas ir aizmirsts un nesakopts. Sudrabkalna jaunieši vēlas to labiekārtot un attīstīt. Lai to īstenotu, nepieciešams ieguldīt darbu un naudas līdzekļus. Vēlme ir muižas dārzā izveidot labiekārtotu atpūtas vietu, kas būtu pieejama visiem Jēkabpils novada iedzīvotājiem.

Projekta iesniedzējs: Klinta Miežāne

Piešķirtais finansējums: 1600 EUR

 

5. Aktīvās atpūtas takas izveidošana pie Dignājas pamatskolas

 Aktīvās atpūtas takas izveidošana pie Dignājas pamatskolas plānota divos posmos. Pirmajā posmā tiek izveidoti četri dažādi takas elementi. Šajā projektā tiks īstenots otrais posms – papildināta aktīvās atpūtas taka ar trīs šķēršļu joslas elementiem no koka, izveidots koka tiltiņš pāri strautiņam, veikti “Tējas namiņa” labiekārtošanas darbi un iekārtota atpūtas vieta.

Projekta iesniedzējs: Dzidra Nartiša, biedrība „Cirkuži”

Piešķirtais finansējums: 1934 EUR

 

 Papildu informācija:

Kaspars Sēlis

Jēkabpils novada informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists

Tālr.: 26167960

e-pasts: kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv

Valdis Jalinskis

LMT Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Tālr.: 29248645

e-pasts: valdis.jalinskis@lmt.lv