Projektu konkursā “LMT Latvijai” atbalstu ieguvušas piecas Jēkabpils novada iedzīvotāju idejas

Ābeļu Tautas namā norisinājies “Latvijas Mobilā Telefona” konkursa “LMT Latvijai” Jēkabpils novada uzvarētāju paziņošanas un apbalvošanas pasākums. No 19 saņemtajām projektu idejām balsošanai tika izvirzītas 16, no kurām piecas vislielāko iedzīvotāju atbalstu guvušās idejas tiks īstenotas ar “LMT” finansējumu. Visi pieci projekti saistīti ar aktīvās atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu, piemēram, viena atpūtas vieta taps Sudrabkalnā. Stāsta Klinta Miežāne, kura projektu iesniegusi kopā ar domubiedriem: “Sudrabkalnā tiks uzcelta lapene, pie Sudrabkalna nelielā veikala tiks labiekārtota teritorija, kur tiks izveidota atpūtas vieta. Tajā varēsim atpūsties mēs paši – jaunieši, kā arī jebkurš cits Jēkabpils novada iedzīvotājs. Šāda ideja radās jau sen, jo mēs esam starp Dignāju un Dunavu, kas ir lielāki ciemi. Mums ir mazs ciems, kur jauniešiem nebija labiekārtotas vietas, kur atpūsties, izklaidēties un kopā pavadīt laiku, tādēļ mēs izdomājām, ka mums vajag kaut ko darīt.”

Atjaunojot Slates bijušās skolas sporta laukumu, jauna aktīvās atpūtas vieta taps arī Slates ciemā. Stāsta Slates iedzīvotāja Daiga Spēka: “Tiks atjaunots volejbola laukums un līdztekas, uzstādītas jaunas šūpoles, izveidota līdzsvara taka, kā arī piknika vieta, lai jauniešiem būtu, kur atpūsties, spēlēt bumbu un labi pavadīt laiku.”

Tāpat “LMT” finansiālu atbalstu ieguvis projekts, kurā paredzēts labiekārtot bērnu rotaļu laukumu Ābeļu pagasta Brodu ciemā, projekts, kas paredz papildināt Dunavas sporta laukumu ar āra trenažieri, vingrošanas ierīci un citiem sporta elementiem, kā arī projekts, kura laikā plānots izveidot aktīvās atpūtas taku pie Dignājas pamatskolas.

Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, uzrunājot klātesošos, teica: “Ļoti patīkami, ka no iedzīvotāju puses šis konkurss tik ļoti nopietni uztverts. Jūs bijāt gatavojuši un iesnieguši idejas kā lielam konkursam. Katra organizācijas un vietējās kopienas ideja, ko iesniedzāt, manuprāt, ir ļoti vajadzīga un nozīmīga tai lokālajai vietai, no kurienes jūs nākat. Katrs mazais projektiņš dos labu akcentu šīs vietas tālākai izaugsmei.”

Arī “LMT” viceprezidents finanšu jautājumos Alfs Janevics pauž gandarījumu par lielo iedzīvotāju aktivitāti: “Šis projekts notiek jau piecus gadus, un kopumā esam atbalstījuši jau vairāk nekā 100 atsevišķu projektu dažādās pilsētās un novados, ieguldot vairāk nekā 320 tūkstošus eiro. Šajā gadā mēs šo projektu īstenojam astoņos novados, kur kopējais ieguldījums būs 64 tūkstoši eiro. Manuprāt, Jēkabpils novada iedzīvotāji ir ļoti aktīvi. Arī šeit atmosfēra ir aktīva, visi piedalās, bet tie, kas nav atnākuši, ir atsūtījuši kādu savā vietā. Prieks skatīties.”

Kopumā Jēkabpils novada iedzīvotāju ideju īstenošanai uzņēmums “LMT” piešķīris 8458 eiro.

    Sandra Paegļkalne


Sīkāka informācija par katru uzvaru guvušo projektu un tā iesniedzējiem, kā arī par piešķirto finansējumu:

1. Aktīvās atpūtas vietas izveide Slates ciematā
Projekta ietvaros tiks atjaunots Slates skolas sporta laukums. Nomainīts volejbola laukuma zemes segums, uzlikts jauns volejbola tīkls. Tāpat tiks atjaunotas (nokrāsotas) līdztekas, no koka izveidota jauna līdzsvara taka, kā arī uzliktas koka šūpoles, izveidota atpūtas un piknika vieta ar koka galdu un soliem, ugunskura vietu un atkritumu urnām.

Projekta iesniedzējs: Daiga Spēka
Piešķirtais finansējums: 1104 EUR

2. Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Ābeļu pagasta Brodu ciemā, Jēkabpils novada pašvaldībā

Projekta ietvaros Ābeļu pagasta Brodu ciemā paredzēts uzlabot esošo bērnu rotaļu laukumu, uzstādot trīs elementus – bērnu rotaļu kompleksu (platforma, nerūsējošā tērauda slīdkalniņš, kāpnes, divslīpņu jumts), smilšu kasti un atsperšūpoles. Labiekārtotais bērnu rotaļu laukums nodrošinās nepieciešamo atbalstu ģimenēm ar bērniem un veicinās veselīgu dzīvesveidu, paplašinot iespēju uzturēties svaigā gaisā labā un sakoptā vidē. Aprīkojums tiks uzstādīts pašu spēkiem, piesaistot brīvprātīgā darba veicējus.

Projekta iesniedzējs: Raimonds Jaudzems, Ābeļu pagasta pārvalde
Piešķirtais finansējums: 1932,22 EUR

3. Jaunas iespējas aktīvai atpūtai Dunavā

Papildinot Dunavas sporta laukumu ar āra trenažieri un vingrošanas ierīci, tiks radītas jaunas iespējas un nodrošināti piemēroti apstākļi sportiskām aktivitātēm. Bērniem, jauniešiem u.c. interesentiem vakaros un brīvajā laikā būs iespēja aktīvi un veselīgi atpūsties svaigā gaisā. Zināmā mērā tiks veicināta vietējās kopienas attīstība, sporta laukums vēl vairāk kļūs par tuvākās apkārtnes sportotgribētāju tikšanās vietu, kurā veidosies saturīgas brīvā laika pavadīšanas tradīcijas.

Projekta iesniedzējs: Uldis Auzāns, Dunavas pamatskola
Piešķirtais finansējums: 1888 EUR

4. Sudrabkalnam jāatdzīvojas

Sudrabkalnā agrāk bija muiža, bet no tās ir palicis pāri tikai muižas dārzs, kas ir aizmirsts un nesakopts. Sudrabkalna jaunieši vēlas to labiekārtot un attīstīt. Lai to īstenotu, nepieciešams ieguldīt darbu un naudas līdzekļus. Vēlme ir muižas dārzā izveidot labiekārtotu atpūtas vietu, kas būtu pieejama visiem Jēkabpils novada iedzīvotājiem.
Projekta iesniedzējs: Klinta Miežāne
Piešķirtais finansējums: 1600 EUR

5. Aktīvās atpūtas takas izveidošana pie Dignājas pamatskolas

Aktīvās atpūtas takas izveidošana pie Dignājas pamatskolas plānota divos posmos. Pirmajā posmā tiek izveidoti četri dažādi takas elementi. Šajā projektā tiks īstenots otrais posms – papildināta aktīvās atpūtas taka ar trīs šķēršļu joslas elementiem no koka, izveidots koka tiltiņš pāri strautiņam, veikti “Tējas namiņa” labiekārtošanas darbi un iekārtota atpūtas vieta.

Projekta iesniedzējs: Dzidra Nartiša, biedrība „Cirkuži”
Piešķirtais finansējums: 1934 EUR