Kapusvētki Jēkabpils novadā 2016. gadā

Kapusvētki Jēkabpils, Viesītes un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās 2016. gadā:

 

5. jūnijā Viesītes Jaunos kapos plkst. 15.00,

12. jūnijā Leimaņu pagasta kapos plkst. 15.00,

19. jūnijā Cīrulīšu kapos plkst. 15.00,

26. jūnijā Auzānu kapos plkst. 15.00,

26. jūnijā Dzelznavas kapos plkst. 16.00,

3. jūlijā Jēkabpils Pilsētas kapos plkst. 12.00,

17. jūlijā Ābeļu kapos plkst. 15.00,

17. jūlijā Nagļu kapos plkst. 16.00,

24. jūlijā Biržu kapos plkst. 15.00,

31. jūlijā Zasas kapos plkst. 15.00,

7. augustā Meņķu kapos plkst. 15.00.

Viktors,

Jēkabpils, Viesītes un Zasas Romas katoļu draudžu prāvests

 

Luterāņu draudzes kapusvētki Ābeļu pagastā

26. jūnijā:

plkst. 13.00 Nagļu kapos,

plkst. 14.30 Ābeļu kapos.

Svetlana Koriņeva

Dignājas ev. lut. draudzes kapusvētki 2016. gadā

9. jūlijā:

Meņķa kapos plkst. 12:00

Slīterānu kapos plkst. 13:30

Dignājas kapos plkst.15:00

23. jūlijā:

  • Līču kapos plkst. 12:00
  • Daugavas kapos plkst. 13:30
  • Dūņenieku kapos plkst. 15:00

6. augustā:

  • Bērzu kapos plkst. 12:00
  • Ļūcānu kapos plkst. 13:30

Aina Zaharevska

Kapusvētki Kalna pagastā

13. augustā

15.00 – Minsteru kapos;

16.00 – Ērgļu kapos

20. augustā

15.00 – Ūdenānu kapos;

16.00 – Ķiocu kapos;

17.00 – Vagulānu kapos

Zane Caune

Kalna pagasta pārvaldes Klientu apkalpošanas speciāliste

Zasas evanģēliski luteriskās draudzes kapusvētki

Zasas kapsētā 7. augustā plkst. 12.00

Staģu kapsētā 7. augustā plkst. 13.30

Ilzīte Poriete

Zasas pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciālists

 Ja Jums ir informācija par kapu svētkiem citos pagastos, lūgums dot ziņu uz e-pastu novads@jekabpilsnovads.lv