Jēkabpils novada pašvaldība pārdod transporta līdzekli

Jēkabpils novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu transporta līdzekli – automašīnu FORD FOCUS ar valsts Nr. FV7652, izlaiduma gads 2000.

Automašīnas atrašanās vieta – Ābeļu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. Apskate piesakāma pa tālruni 26587126.

Automašīnas nosacītā cena – EUR 170,00 (viens simts septiņdesmit euro un 00 centi). Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, jāiesniedz pieteikums ar cenas piedāvājumu Ābeļu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, tās darba laikā līdz 17.jūnijam (ieskaitot). Vairāku pretendentu gadījumā, automašīna tiks pārdota lielākās cenas piedāvātājam.