AS “Sadales tīkls” atjauno un uzlabo elektrotīklu Jēkabpils, Krustpils un Viesītes novadā

Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Jēkabpils, Krustpils un Viesītes novadā šogad kopumā plāno realizēt 19 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 1 miljonu eiro. Kopumā novados plānots atjaunot un rekonstruēt vidējā sprieguma elektrolīnijas 42 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 18 transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 12 km garumā. Pēc plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4 000 AS “Sadales tīkls” klientu.

 Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un ikviens klients saņemtu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ikdienā tiek veikts nozīmīgs preventīvs tehnisko pasākumu kopums. Valsts elektrotīkls ir vēsturiski veidojies un šobrīd aptuveni puse no elektrolīnijām ir padomju laika mantojums, tādēļ atbilstoši uzņēmuma attīstības plānam AS “Sadales tīkls” plānveidīgi to atjauno un uzlabo, kā arī atbilstoši pieejamajam finansējumam veic elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām. Elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir jāuztur, jāpārbauda un savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā jāievieš modernas un ilgtspējīgas iekārtas. Elektrotīkla elementi kalpo vidēji 40 – 50 gadus, tādēļ to savlaicīga atjaunošana ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību.

 Lai uzlabotu elektroapgādi Jēkabpils novada iedzīvotājiem, AS “Sadales tīkls” šogad pilsētā un novadā realizēs 7 projektus, investīcijās ieguldot 403 tūkst. eiro. Šobrīd pilsētā tiek veikta vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām. Darbs notiek gar Neretas ielu pie Jēkabpils meža parka un vietā, kur pilsēta robežojas ar Jēkabpils novadu – apdzīvotā vietā “Ķeikāni”.  Kopumā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 4 km garumā un rekonstrukcijas darbu laikā AS “Sadales tīkls” veiks jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, paaugstinot elektroapgādes drošumu 740 klientiem Jēkabpilī, kā arī iedzīvotājiem Salas, Sēlpils un Ābeļu pagastā. Šogad pilsētā AS “Sadales tīkls” uzsāks arī zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām, un šie darbi notiks Pasta, Viestura, Katoļu, Akmeņu, Jēkaba, Vilhelma Stūres un Pļaviņu ielā. Kopumā elektrolīnijas šajās ielā plānots pārbūvēt 5,2 km garumā, paaugstinot 612 klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” arī Jēkabpils novadā turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu, veikt vadu un balstu nomaiņu. Elektrotīkla pārbūves darbs norisinās Leimaņu pagastā un šī projekta ietvaros AS “Sadales tīkls” atjauno vidējā sprieguma 20kV elektrolīniju 5,1 km garumā, izbūvē jaunu zemsprieguma kabeļu līniju 0,4 km garumā un rekonstruē vai izbūvē jaunas 3 transformatoru apakšstacijas, bet Kalna pagastā šogad tiek veikta vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūve 3,5 km garumā. Pēc elektrotīkla pārbūves Jēkabpils novada teritorijā AS “Sadales tīkls” uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti 700 klientiem.

Tikpat apjomīgs darbs iedzīvotāju elektroapgādes drošuma paaugstināšanai šogad tiek veikts Krustpils novadā, kur AS “Sadales tīkls” īsteno 9 projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 508 tūkst. eiro. Elektrotīkla rekonstrukcija norisinās Kūku pagastā, kur tiek veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 8,2 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 3 km garumā un projektu ietvaros AS “Sadales tīkls” veic 6 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi, savukārt Mežāres pagastā tiek atjaunotas vidējā sprieguma elektrolīnijas 12,4 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 3 km garumā, un tiek veikta 5 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Viens no projektiem šogad tiek realizēts Variešu pagastā, kur sprieguma kvalitātes uzlabošanai AS “Sadales tīkls” veic 2  jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi un izbūvē jaunu zemsprieguma kabeļu līniju 0,4 km garumā. Pēc zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 1 200 AS “Sadales tīkls” klientiem Krustpils novadā.

Šogad Viesītes novadā AS “Sadales tīkls” realizēs 3 projektus, kuru laikā vidējā sprieguma elektrolīnijas plānots atjaunot 8,2 km garumā, tostarp 6,8 km no gaisvadu elektrolīnijām paredzēts pārbūvēt par kabeļu līnijām, un izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju. Pēc plānoto projektu realizēšanas, AS “Sadales tīkls” uzlabos elektroapgādes kvalitāti un drošumu vairāk nekā 1 200 klientiem Viesītes, Saukas, Lones, Rites un Elkšņu pagastā. Kopumā Viesītes novada elektrotīkla atjaunošanā šogad AS “Sadales tīkls” ieguldīs 174 tūkst. eiro.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, 2016. gadā AS „Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot 950 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par zemē ieraktām kabeļu līnijām plānots veikt 201 km garumā, atjaunot zemsprieguma elektrolīnijas 651 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 505 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 5 500 km garumā.

 

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

Komunikācijas speciāliste

Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv