Jaunieši un politiķi no astoņiem sēlijas novadiem piedalās strukturētā dialoga diskusijās

Latgales Reģionālās Televīzijas video