Lauku partnerībā „Sēlija” noslēgusies pirmā jaunā perioda LEADER projektu iesniegšanas kārta

Projektu pieņemšana šī perioda LEADER konkursā noslēdzās 9.jūnijā, un kopumā ir saņemti 45 projekti. Projektu pieņemšana notika 7 no kopumā 8 stratēģijas „Lauki – vide, kur vērts dzīvot 2014. – 2020.”  rīcībās.
Rīcībā „Darbs un pārticība” iesniegti 11 projekti, kas patiešām priecē, jo tās ietvaros tiek sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai. Šīs rīcības ietvaros saimniecisko darbību vēlas attīstīt arī 3 biedrības. Objektīvu iemeslu dēļ nav iesniegts neviens projekts rīcībā “Tirgojam kopā!”, taču pārējās  rīcībās ir līdzīgs projektu skaits( 5 -9 projekti katrā), nodrošinot pieejamo līdzekļu apgūšanu un arī veselīgu konkurenci.
Šai gadījumā attaisnojas detalizētāks sadalījums pa rīcībām – konkurence veidojas samērojama.
Konkursā  ir līdzvērtīgs iesniegto NVO un pašvaldību projektu skaits, kas liecina par nevalstiskā sektora aktivitāti un profesionalitātes pieaugumu mūsu reģionā. Pieprasītais finansējums vairāk nekā divas reizes pārsniedz pieejamos līdzekļus, un šobrīd notiek projektu vērtēšana, ko veic LP Sēlija pieaicinātie eksperti. Jūlija mēneša pirmajā nedēļā varēsim informēt par to, kādu vērtējumu projekti ir saņēmuši un nodot tos Lauku atbalsta dienesta rīcībā, kas, savukārt, veiks izvērtēšanu pēc atšķirīgiem parametriem.

Kopumā vēlamies pateikties projektu iesniedzējiem – mūsu reģions izcēlās ar patiesi disciplinētiem projektu iesniedzējiem, jo pēdējais reģistrētais projekts Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā tika saņemts pl. 17 45. Arī  projektu iesniegšana klātienē noritēja harmoniski, savlaicīgi piesakoties. Tāpat – pateicība pienākas gan Vidusdaugavas Lauku atbalsta dienesta LEADER daļas darbiniecēm, kuras pacietīgi skaidroja visus jautājumus gan mums, gan projektu iesniedzējiem. Neskaidrību bija pietiekami daudz, jo šī konkursa kārta ir pirmā, kas norit pēc jaunajiem noteikumiem, un tikai pacietība un savstarpēja sapratne palīdzēja nonākt līdz risinājumam.

Nākamā LEADER projektu pieņemšanas kārta LP Sēlija teritorijā tiks izsludināta 2017. Gada sākumā, tādēļ tos, kuriem prātā ir labas idejas, aicinām nekavēties ar noteikumu studēšanu, jautājumu uzdošanu un projektu sagatavošanu!

15.05.2016.

 

Ieva Jātniece

LP Sēlija izpilddirektore