Saulgriežu laiks biedrībā “Ūdenszīmes” iegaismojas ar jaunu projektu uzsākšanu

Valsts Kultūrkapitāla fonds programmā “Latvijai -100” ir apstiprinājis mūsu projektu “Latvija sienā, salā un lapās”.

Projekts ir neparasts, pat provokatīvs, un kopumā tā ietvaros notiks trīs akcijas:

Akcija „Siena piramīda” . Piramīdu 7 metru augstumā Kaldabruņas skolas brīvdabas teritorijā sāksim veidot jau jūlijā – tradicionālo Siena dienu laikā, Piramīdas veidošanā piedalīsies biedrības „Ūdenszīmes” biedri, vietējās kopienas iedzīvotāji, bērni un jaunieši. Šīs akcijas Latvijas kultūras vērtību  akcents – siena kaudzīte kā latviskā piramīda, Dieva zīmes simbols lauku ainavā; Ēģiptei ir savas, un mēs būvējam latvisko. Vārds, dzeja, tautasdziesma skan visur – sienā, zālē, zaros; tā ir mūsu esamības daļa.  Publiskais pasākums – „Dzeja siena piramīdā” norisināsies Dzejas dienu ietvaros, 2016. Gada septembra otrajā nedēļā.

Akcija „Sala stabules” . Tā notiks  2016. Gada decembrī  Červonkas luterāņu baznīcā. Pasākums notiks sadarbībā ar Kaldabruņas luterāņu draudzi un folkloras kopu „Raksti”. Koncertu  „Sala stabules” sniegs folkloras kopas dalībnieki, izmantojot latviešu folklorai raksturīgos pūšamos instrumentus. Latvijas kultūras vērtību akcents – pārrāvuma gadi tradicionālajā kultūrā; ērģeļu stabules, kas izmētātas grāvjos, pārbūvētas par traktoru izpūtējiem, putnu būriem un notekcaurulēm. Šodien spēlējam savas – salā, mazas un trauslas. Taču – tās mums ir šodien. Un to dzidrā skaņa, līdz ar mūsu elpu saltā decembra gaisā, dziedē šo pārrāvumu.

Akcija „Kokles kokā”. Tās ietvaros tiks izveidotas 5 platformas kokos Kaldabruņas skolas brīvdabas teritorijā . Publiskais pasākums – koncerts „Kokles kokā” norisinās 2017. Gada maija trešajā nedēļā, to sniedz folkloras kopas „Raksti” dalībnieki – koklētāji. Latvijas kultūras vērtību akcents – „Latvieši ir maza tautiņa, kas dzīvo kokos un ēd sēnes….” ; „Latvija – zeme, kas dzied…”; 4. maijs – Neatkarības atjaunošana, kad maija zaļumā dzied katra lapa.

 

Savukārt, Sabiedrības Integrācijas fonds Valsts programmas “NVO fonds” ietvaros  ir apstiprinājis projektu „Iezīmē kartē savu ciematu!”

Šī projekta vispārējais mērķis ir: 

„Paaugstināt un stabilizēt vietējo kopienu aktivitāti, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību savas dzīves vides uzlabošanā un tās tēla atpazīstamības veidošanā Jēkabpils un Aknīstes novados.” Tā ietvaros notiks:

  • Regulārās kopienas aktivizēšanas norises Kaldabruņā;
  • Informatīvā bukleta sagatavošana un izdošana;
  • Plenēra „Siena dienas” organizācija un norise;
  • Kora „Senaiskalns” radošās nometnes norise Kaldabruņā;
  • Skiču konkursa „Labirints” organizācija;
  • Semināra „Redzi savu ciematu!” organizācija un norise projekta noslēgumā.

 

Projekts norisināsies līdz 2016. Gada 31.oktobrim, un tā finansējums sastāda EUR 4969.61

Biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece