Jaunieši sadanco Ludzā

18. jūnijā Ludzā notika Lielais Latgaļu tirgus un I Latgaļis nūvodu jaunīšu deju kolektivu  sadancis „Sadancuošana Ludzā”. Pasākumā piedalījās jauniešu deju kolektīvi no Preiļu, Balvu, Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas un Jēkabpils apriņķiem. Jēkabpils apriņķi pārstāvēja Jēkabpils BJC deju kolektīvs „Delverēni”, Krustpils kultūras deju kolektīvs „Delveri”, kā arī Jēkabpils novada Rubenes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Laude”.

Koncerta programma tika veidota godinot tautas tradīcijas, dabas skaistumu, vasaras saulgriežus, pa vidu ievijot dziesmas dziedošās  Tihovsku ģimenes izpildījumā.

Atbilstoši dabas ritumam koncerts noslēdzās ar dejotāju  veidoto saules ratu. Prieku sagādāja uguņošana, kas bija kā simbols Jāņu ugunskuram.

Pēc koncerta dalībniekus kopīgai ballei vienoja grupa „Trīs vīri laivā” ar latviešu danču mūziku.

Sandra Vaitķeviča, JDK „Laude” vadītāja

Foto no JDK „Laude” arhīva