Atbalsta iniciatīvu brīvprātīgā darba attīstībai

Ar mērķi veicināt brīvprātīgā darba kā pilsoniskas sabiedrības veidošanās viena no virzieniem attīstību Vidusdaugavas reģionā biedrībā “Jēkabpils NVO resursu centrs” tika izstrādāts projekts “Brīvprātīgais darbs sabiedrības aktivitātes veicināšanai Vidusdaugavas reģionā”. Projekts ir iekļauts atbalstāmo skaitā šogad pirmo gadu realizētajā Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”.

Projekta gaitā biedrības mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv tiks izveidota atsevišķa projekta sadaļa, kurā tiks informēts par projektā notiekošo; notiks NVO pārstāju apmācības par veiksmīgu brīvprātīgā darba attīstīšanas paņēmienu lietošanu biedrībās; notiks brīvprātīgā darba biedrībā attīstības stratēģijas izstrāde, tās novērtēšana, iesaistot ekspertu; paredzēta brīvprātīgo piesaiste atsevišķu pienākumu veikšanai brīvprātīgo koordinatora un tā asistenta vadībā. Papildus tiks izstrādāti vismaz 2 jauni brīvprātīgā darba projekti kādā no Vidusdaugavas reģiona NVO, notiks NVO forums un Vidusdaugavas reģiona Brīvprātīgo godināšanas pasākums, tiks turpināta “Jēkabpils NVO resursu centra” elektroniskās avīzes izdošana, papildinot tās saturu ar brīvprātīgā darba aktivitāšu aprakstiem u.c.

Projektā paredzētās aktivitātes tiks īstenotas Vidusdaugavas reģionā – Jēkabpils pilsētā; Jēkabpils, Krustpils un Salas novados līdz 2016.gada 31.oktobrim – sekojiet informācijai www.jekabpilsnvo.lv.

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,

projekts “Brīvprātīgais darbs sabiedrības aktivitātes veicināšanai Vidusdaugavas reģionā”