Apmeklētājam atvērta ražojoša saimniecība – ieguvums tūristam un ražotājam?

Aicinām uz atvērtu diskusiju „Apmeklētājam atvērta ražojoša saimniecība – ieguvums tūristam un ražotājam?” 2014.gada 27.februārī plkst. 11:00 – 13.00, Zemkopības ministrijas lielajā zālē (2. stāvs)

Diskusiju esam iecerējuši kā informācijas un viedokļu apmaiņu starp apmeklētājiem atvērtām ražojošām lauku saimniecībām un lauksaimniecības/lauku attīstības politikas veidotājiem un izpildītājiem. Diskusijas mērķis ir pārrunāt ieguvumus un apzināt iespējamās problēmas un risinājumus ražojošo saimniecību iesaistei tūrismā. „Lauku ceļotāja” speciālisti iepazīstinās ar saviem vērojumiem un ieteikumiem pēc saimniecību apsekošanas, ko veicām pagājušajā vasarā, gatavojot izdošanai ceļvedi „Lauku Labumi”, sagatvojot ceļvedi ar gandrīz 300 saimniecībām. Saimnieki diskutēs par praktiskajiem aspektiem un abu darbības veidu apvienošanu saimniecībā, nepieciešamo atbalstu un sadarbību. Diskusiju atklās un dalībniekus uzrunās Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Diskusiju vadīs Asnāte Ziemele, “Lauku ceļotājs”. Aicinām piedalīties abu jomu ministriju un saistīto institūciju pārstāvjus, novadu un pagastu lauku attīstības un tūrisma speciālistus, un citus, kam interesē diskusijas tēma. Aicinām arī mediju pārstāvjus atspoguļot diskusiju, kas iezīmēs jauna veida saimniekošanas jomu laukos.

Diskusijas dalībnieki varēs saņemt jauniznākušo ceļvedi „Lauku Labumi” un ceļojumu maršrutu lapas. Pēc diskusijas visi aicināti uz lauku labumu degustāciju.

Pasākuma programma atrodama te http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/354. Lūdzam pieteikties līdz 23.02.2014 katrina@celotajs.lv vai pa telefonu 67617600.

Pasākums notiek projekta „Mārketinga kampaņa lauku tūrisma popularizēšanai un lauku tūrisma produktu izveide visos Latvijas reģionos” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Asnāte Ziemele
“Lauku ceļotājs”