Novadpētniecības ekspozīcija Zasā dāvanā saņem dažādus tautas tērpu elementus

Dignājiete Valija Flandere (biedrības “Pavadiņa” vadītāja) aktīvi atbalsta Jēkabpils novada topošā muzeja krājuma papildināšanu ar latviešu tautas mūžsenām vērtībām. Muzejs dāvinājumā saņēma veselu duci tautisko jostu. Pēc Valijas aicinājuma laikrakstā “Brīvā Daugava”, novadnieki ir bijuši atsaucīgi un palīdzējuši sameklēt tautisko jostu rakstu elementus vai pat jostas no savu senču pūriem, un nu tām tapušas modernas kopijas. Dāvinājumā saņemti arī Dignājas tautiskie brunči, josta un sagša, arī senas fotogrāfijas, kurās redzama pati tērpa darinātāja Milda Alkšāre (Kalnageidāne, dzim. 1913.g.). Pirmsjāņu nedēļā Valija Flandere uz Zasu atveda arī tērpa dāvinātāju, Mildas meitu Sarmīti Kulitāni. Sarmīte muzejam dāvināja senas un nozīmīgas fotogrāfijas, arī ar pēdējiem Dziesmu svētkiem pirms Otrā pasaules kara. Daudz uzzinājām par šo dzimtu un pagājušā gadsimta notikumiem.

Pateicoties Valijas Flanderes rosīgumam un atbalstam, muzeja krājumā nonākusi arī vecā izdevuma lielā “Latvju rakstu” enciklopēdija. Lai gan daudzas lappuses savā dāsnumā pret lietotājiem grāmata pazaudējusi, tomēr tās lielums un svars, ko sastāda atlikušās lappuses ar rakstiem un tautas tērpiem, liecinā par šīs grāmatas muzejisko vērtību. Pateicība Rasmas Ziemeles dzīvesbiedram, kurš grāmatu pēc sievas nāves saglabājis un tagad to nodod muzejam.

E.Balode

Foto: K.Sēlis

Vairāk attēlu šeit >>