Jēkabpils novada pašvaldība uzņem viesus no Baltkrievijas

Viesi tika sagaidīti Jēkabpils novada administrācijā. No kreisās: I.Kalniņa, J.Subatiņš, E.Meņķis, N.Bogovičs, N.Oreškova, G.Dimitrijeva un A.Markevičs.

No 17. – 19. jūnijam Jēkabpils novadā viesojās delegācija no Šarkovščinas pašvaldības Baltkrievijā, ar mērķi dibināt kontaktus, iepazīt mūsu novadu un plānot kopējas pārrobežu projektu aktivitātes.

Kontaktu veidošana starp abām pašvaldībām sākās jau pagājušā gada rudenī, kad Jēkabpils novada pašvaldība sāka meklēt jaunus sadarbības partnerus. Tās rezultātā jau šovasar varējām sagaidīt partneru pirmo vizīti mūsu novadā.

Nodomu protokola parakstīšana.

17. jūnija pēcpusdienā Jēkabpils novada administrācijā ieradās baltkrievu delegācija – Šarkovščinas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Nikolajs Bogovičs, Šarkovščinas rajona izpildkomitejas Izglītības, sporta un tūrisma departamenta vadītāja vietniece Natālija Oreškova un vienota lauksaimnieciskās un rūpnieciskās ražošanas komercuzņēmuma „Goroģec” direktors Aleksandrs Markevičs. Delegāciju sagaidīja Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis un izpilddirektors Jānis Subatiņš. Viesi tika iepazīstināti ar pašvaldības uzbūvi un darbu, tikās ar administrācijas darbiniekiem. Brīvā gaisotnē tika pārspriests kopīgais un atšķirīgais abās pašvaldībās. Tika secināts, ka vide un kultūra ir diezgan līdzīgas, taču atšķiras tieši pārvaldes sistēma. Šarkovščinas pašvaldības darbinieki bija pārsteigti par darbinieku skaitu pašvaldībā – ka tik maz darbinieku spēj paveikt tik daudz darba. Pēc tam turpinājās darbs pie projekta ideju izstrādes un turpmākās sadarbības iespējām. Tika arī parakstīts nodomu protokols starp abām pašvaldībām, kas paredz ilgtermiņa sadarbības attīstību ekonomikas, sociālās, kultūras, veselības un vides aizsardzības jomās ar mērķi piesaistīt investīcijas un īstenot kopīgus projektus. 18. jūnijā delegācija devās braucienā pa pašvaldību. Tika apskatīta pamatskola un z/s “Laši” Ābeļu pagastā, sporta komplekss „Pilskalni” Kalna pagastā, pārvalde un amatniecības centrs „Rūme”, z/s „Bērzi” Zasas pagastā, kā arī pagasta pārvalde, kapliča, kultūras nams un parks Rubenes pagastā.

Baltkrievu delegācija Sēlijas tautas mākslas svētkos.

Pēc tam viesi devās uz Aknīsti, kur norisinājās Sēlijas novadu apvienības organizētie tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”. Delegācija bija sajūsmā par lielo pasākuma apmeklētāju skaitu un pašdarbnieku aktivitāti. Tautiskās noskaņās un pēc pozitīvi uzlādējoša koncerta, viesi devās uz viesnīcu, un nākamajā rītā jau bija jādodas mājup.

Šķiroties viesi atzina, ka bija ļoti patīkami iepazīt Jēkabpils novada pašvaldību, un ka šie kontakti ir noteikti jāattīsta – ne tikai dažādām pieredzes apmaiņas vizītēm un kultūras sarīkojumu kuplināšanai, bet arī, lai šī sadarbība nestu finansiālus augļus tieši priekš abu pašvaldību teritorijas sattīstības. Paredzēta sadarbība dažādu projektu īstenošanā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā. Jēkabpils novada pašvaldība arī tika aicināta apmeklēt Šarkovščinas rajonu šī gada 20. augustā, kad pie viņiem tiks svinēti Kristus Apskaidrošanās svētki jeb „Jabločnij Spas”. Oficiāls ielūgums vēl nav saņemts.

K.Sēlis

Autora un D.Ormaņa foto