Jēkabpils novadā uzstādīs videonovērošanas kameras

Par videonovērošanas sistēmu ierīkošanu Brodu, Dunavas un Zasas ciemos vispirms tika spriests Jēkabpils novada domes Finanšu komitejā. 
Projektu speciāliste Gun­ta Dimitrijeva klātesošos informēja par to, ka šīs sistēmas uzstādīšana domāta sakārtotai un drošai dzīves videi. Ir konstatēti vairāki zagšanas gadījumi. Video­novērošanu domāts ierīkot lielākajos ciemos, lai būtu redzams un kontrolējams tas, kas notiek vēlajās vakara stundās. Tad iegūto informāciju varētu izmantot, sadarbojoties  ar policiju. Tas ir preventīvs darbs, līdz ar to šis projekts ir reāli nepieciešams. Tiktu uzstādītas 14 kameras, Brodos — četras, citur — pa piecām.

Domes sēdē, apstiprinot šo projektu, deputāts  Māris Balodis uzdeva jautājumu, kāpēc šādu kameru nebūs Rubeņos, un saņēma izpild­direktora Jāņa Subatiņa atbildi, ka lauku partnerība «Sēlija» finansējumu dod ne vairāk kā četriem objektiem. Pašvaldība pieteikusi trijus, baidoties no tā, ka tiks pārmests, ka «cenšamies pa­nākt lielāku finansējumu, nevis skatāmies, kur tas vairāk nepieciešams». Turklāt ir liela konkurence.
Tika nolemts iesniegt projekta «Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Jēkab­pils  novada Brodu, Dunavas un Zasas ciemos» pieteikumu Lauku atbalsta dienesta  elektroniskajā pieteikšanas sistēmā.  No pašvaldības budžeta projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums ir 1234,26 eiro.
Aija Valdmane
laikraksts “Brīvā Daugava”