Izveidos J. Akuratera daiļrades taku

Ābeļu pagastā taps Jāņa Akuratera daiļrades taka. Tās projekts tiks iesniegts biedrības «Lauku partnerība «Sēlija»» izsludinātā  atklātā projektu konkursa pirmajā kārtā. Projekta mērķis ir atbalstīt kultūras dzīvi  un atbildīgas  sabiedrības attīstību.
Projektu speciāliste Gun­ta Dimitrijeva informē, ka pie šī projekta ar lielu atbildību  ir strādājis Ābeļu pa­gasta pārvaldnieks Raimonds Jaudzems.

— Šogad ir Jāņa Akuratera jubilejas gads, un to nu mēs nekādi nedrīkstam nepieminēt, —  akcentēja G. Dimitrijeva. — Šis literāts jau tā ilgu laiku ir bijis nepelnīti aizmirsts. Viņam domātais piemiņas akmens atrodas privātīpašumā, tāpēc jādomā par publiski pieejamu vietu ar informācijas stendiem. Mēs nedrīkstam būt parādnieki Jānim Akurateram.
Iecerēts izveidot bruģētus celiņus, starp tiem —koptu mauriņu, trīs informatīvos stendus u.c. Klubā atrodas informācija par šo rakstnieku, bet tai ir ierobežota pieeja,  jo vakaros taču telpas ir slēgtas. Ar  minētās takas izveidi pagasta centrs iegūs modernāku seju, un šī vieta var būt kā tūrisma objekts.
Jēkabpils novada domes sēdē šis projekts tika atbalstīts.  Tā kopējās izmaksas ir 52872,74 eiro, bet līdzfinansējums no pašvaldības veido 3300  eiro.
Aija Valdmane
“Brīvā Daugava”