Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2014.gada februārī, martā

Ābeļu pagasts


15.02.plkst. 19.00 Tautas namā Valentīndienai veltīts koncerts „Mīlestības pinekļos…” Piedalās Ābeļu Tautas nama pašdarbības kolektīvi – VPDK „Kaupre”, sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”, Eiropas deju kopa „Ābelietes” u.c.
15.02. plkst.21.00 Valentīndienas mīlestības ballīte kopā ar grupu „Pēc pusnakts”
22.02. plkst.13.00 Pasākums bērniem brīvā dabā „Ziemas prieki”(dažādas aktivitātes, ugunskurs, tējas vārīšana u.c. jautras izdarības)

Dignājas pagasts

14.02. plkst 20.00 Dignājas skolas zālē pašdarbnieku gada pasākums-karnevāls “Zirga gada karnevāls” kopā ar “Viesturs & CO”
22.02. plkst. 14.00 Dignājas skolas zālē Vīpes pagasta jauniešu amatierteātra iestudētā A. Niedzviedža luga”Kāpēc es?”, režisore Daiga Vilcāne
28.02. plkst. 18.00 Dignājas Sabiedriskā centra telpās radošā darbnīca- Nāc un mācies pats vārīt ziepes. Darbnīcas vadītāja Daiga Vilcāne.

 

Dunavas pagasts

15.02.plkst.18.00 tradīciju zālē pasākums jauniešiem- “ Krāsas”( interesanti priekšnesumi, negaidītas diskusijas, aktīvi cilvēki)

plkst.21.00 Balle.Spēlē-grupa “ Starpbrīdis”

25.02. plkst.13.00 “Metenis- ziemas prieki”

08.03.plkst.19.00 tradīciju zālē tematisks pasākums “ Ak sievietes, sievietes,sievietes…”(piedalās pašdarbības kolektīvi un viesi- Artūrs un Ingars Puncuļi)

Pēc koncerta balle.Spēlē –“Janušeks”

 

Kalna pagasts

15.02 plkst. 21.00 kultūras namā tematisks pasākums ” Saldie 80″

 

Leimaņu pagasts

 14.02. plkst. 22.00 Leimaņu tautas namā “ Sveču mēneša un sirsniņu balle ’’ kopā ar grupu “ Starpbrīdis ”

28.02. plkst.20.00 Leimaņu tautas namā viesojas  Kūku pagasta teātra draugu kopa ,,Patapa’’ ar Ingunas Baueres izrādi ,,Savedēji’’ režisore Aija Ranceva

 

Rubenes pagasts

07.02.plkst.19.30 kultūras namā tematisks pasākums -koncerts“ Zvaigžņu virpulī” ((piedalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi”)

Pēc koncerta- Diskoballe.

15.02.plkst.14.00 kultūras namā koncerts “Siltajām dvēselēm” . Viesojas Andris Eriņš un mūziķu apvienība  “Dricānu Dominante”.

01.03.plkst.13.00 teātra izrāde I.Bauere TV Šovs “ Savedēji”.Zīlānu teātra draugu kopa “ PATAPA”.Režisore –Aija Rancova.

 

Zasas pagasts

22.02.plkst.19.00 kultūras namā  pasākums deju kolektīviem”Sadancis pie Amora”.Pasākumā piedalās jauniešu deju kolektīvi no Aknīstes,Atašienes,,Līvāniem,Rubeņiem,Viesītes,Bebrenes,Jaunjelgavas,Kalsnavas,Degumniekiem,Zasas.

27.02. plkst.12.00 kultūras.namā starpnovadu skolu 3.-6.klašu deju kolektīvu sadancis”Es mācēju danci vest”.

01.03. plkst.19.00 kultūras namā Zasas v-skolas žetonizrāde pēc”Ansītis un Grietiņa”pasaku motīviem.

Pēc izrādes balle kopā ar grupu”Brīvdiena”

 

Izstādes:

15.01-15.03.Zasas K.N. Izstāžu zālē  Jēkabpils Mākslas skolas pedagogu darbu izstāde”Ainavas un ziedi”.

 11.02.-25.02 Kalna pagasta kultūras namā  Biedrības ” Cerību logi” rīkotā Sirsniņu izstāde /Līmē, zīmē, adi, veido, tamborē arī TU un piedalies!/ Aicinu piedalīties pagasta iedzīvotājus.

 01.02.-21.02.Dunavas sabiedrisko resursu centrā foto izstāde “ Sakoptākais pagasts Jēkabpils novadā”

10.02.-28.02. Ābeļu bibliotēkā klubiņa „Bitīte” rokdarbnieču rokdarbu izstāde.

27.02.- 22.03.Rubenes kultūras namā foto izstāde “ Sakoptākais pagasts Jēkabpils novadā”

03.03.- 24.03.Ābeļu bibliotēkā  Sieviešu dienai veltīta šaļļu izstāde.

5.02. – 01.03. Leimaņu Tautas namā izstādes  ,,Bērie, sirmie, dūkanie,, (2014. gads zirga gads) un ,,Sveču dienai veltīta izstāde,, (Bērzgala pamatskolas audzēkņu un Leimaņu pagasta iedzīvotāju sveču kompozīcijas)

Citas aktivitātes:

Biedrības “ Dzīves prasme” nodarbības Dunavā

05.02.plkst.12.00 Ziepju izgatavošana

12.02.plkst.12.00 Grāmatzīmju aušana

19.02.plkst.12.00 Mašīnadīšanas prasmju apgūšana

26.02.plkst.12.00 Dekupāža

17.02 plkst.12.00 Rubenes kultūras namā interešu kopas “ Gardēdis” tematiska  nodarbība “ Cepumi, cepumiņi un citi saldumiņi”

01.02. un 22.02.plkst.11.00 Kalna pagasta kultūras namā Bruno Groninga draugu kopas nodarbība.

03.02.plkst.10.00 Ābeļu pagasta klubiņā “ Bitīte” rokdarbu gatavošanas nodarbība izstādei.

17.02.plkst.10.00 Ābeļu pagasta klubiņā “ Bitīte” šūšanas nodarbība.

24.02.plkst.10.00 Ābeļu pagasta klubiņā “ Bitīte” šaļļu gatavošana ( tapošana).