Atbalstīts biedrības “Dzīves prasme” projekts

Dunavas pagasta biedrībai “Dzīves prasme” atbalstu guvis projekts “Moderno tehnoloģiju un saziņas līdzekļu apguve”.

Latvijas Kopienu Iniciatīvu Fonds programmā “Plaukstošu kopienu attīstībai”  apstiprinājis Dunavas pagasta biedrības “Dzīves prasme” jauno projektu “Moderno tehnoloģiju un saziņas līdzekļu apguve”, līguma nr. 8/2016/PKA. Šī projekta īstenošanas laiks no 1. – 31. augustam.
Projekta budžets 488 eiro. Par to biedrība iegādāsies mūsdienīgu tehnoloģiju komplektu: klēpjdatoru ar piederumiem un daudzfunkcionālu printeri.
Projekta mērķis ir biedrības materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana, palīdzības sniegšana maznodrošinātiem, sociāli neaizsargātiem, kā arī vienkārši vecāka gadagājuma Dunavas iedzīvotājiem jauno tehnoloģiju apguvē, IT resursu pieejamības nodrošināšana.  Interesentiem biedrība vienreiz nedēļā nodrošinās bezmaksas nodarbības praktisko iemaņu apgūšanai darbā ar datoru, kopētāju, printeri un skeneri. Apmācību interneta lietošanā veiks biedrības dalībnieces, kuras šīs prasmes ir pietiekami apguvušas. Vienlaicīgi tiks nodrošināta dažādu pakalpojumu pieejamība- LAD, VID mājaslapas, e-pasta, i bankas pielietošanas apgūšana, dažādas informācijas meklēšana internetā.
Biedrības entuziastes ļoti iepriecina tas, ka beidzot arī biedrības telpās katra varēs izmantot tīmekļa nodrošinātās ļoti plašās iespējas apgūt jaunas rokdarbu tehnikas, stilus, iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā ar līdzīgu interešu cilvēkiem.
Biedrība ” Dzīves prasme” ir gandarīta, ka mūsu ierosme ( iniciatīva) ir guvusi Kopienu Iniciatīvu Fonda atbalstu.

Biedrības “Dzīves prasme” dalībniece Broņislava Ošāne