Jēkabpils novada svētki 2013

26. un 27.jūlijā Jēkabpils novadā Daugavas krasta pagastos tika svinēti IV Jēkabpils novada svētki ar dažādiem pasākumiem un „ Jēkabpils novada sakoptības skates2013”  dalībnieku apbalvošanu. Šogad svētki sākās ar vēl nebijušu pasākumu mūsu novadā „ Saldumu svētkiem”, kuri notika Ābeļu estrādē.

26.jūlijā, jaukā, saulainā pēcpusdienā, Ābeļu estrādē Jēkabpils novada svētkus ieskandināja bērni un jaunieši, līksmojoties Saldumu svētkos. Tie sākās ar krāšņu koncertu. Atraktīvās koncerta vadītājas- „konfektes”- ne vien interesanti un saistoši pieteica programmu, bet arī iesaistīja skatītājus jautrās un „saldās” sacensībās.

Koncerta ieskaņā konfekšu tēlos iejutās Rubenes kultūras nama bērnu teātra pulciņa „Dadzīši” meitenes. Ar skanīgām dziesmām klausītājus iepriecināja bērnu vokālie ansambļi: Ābeļu pamatskolas dziedošie bērni, „Smaidiņi” (Zasas k.n.), „Puķuzirņi” (Rubenes k.n.), „Lai skan” (Aknīstes BJC). Skatītājus pārsteidza Kristiāna (Līvānu BJC) atraktīvais priekšnesums. Koncertu kuplināja arī dejotāji- „Dzirnupīte” (Zasas k.n.), „Taurenītis” (Līvānu BJC), Aknīstes BJC „Virpulis”, „Hop- hip” un „Houpe”. Koncerta izskaņā bērni kopā ar Sivēnu un Sunīti audzēja konfekšu koku uzvedumā „Notikums dārzā”. Tomēr ar saldā koka „izaudzēšanu” svētki nebūt nebeidzās! Pasākuma organizētāji bija parūpējušies, lai ikviens varētu atpūsties un izklaidēties atbilstoši savām vēlmēm: Saldajā takā darbojās saldumu tirdziņš un katrs varēja degustēt kādu kārumu, Radošajā takā gaidīja Balbiino saldējumu kompānija un „Skrīveru gotiņas”, Šķēršļu taka pārsteidza ar jautriem, oriģināliem udevumiem un stafetēm, daudz prieka sagādāja Jestrās takas piepūšamās atrakcijas. Svētku izskaņā jaunieši tika aicināti uz Saldo disenīti.