Jaunieši piedalās Sēlijas reģionālajā konferencē

2. jūnijā Viesītē norisinājās Strukturētā Dialoga ,Sēlijas reģionālā konference . Konferencē jaunieši un lēmumu pieņēmēji no visiem Sēlijas novadiem diskutēja par jauniešiem aktuāliem jautājumiem un problēmām. Konferences galvenā tēma – ”Veicināt visu jaunieši iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā”.

Konferencē Jēkabpils novadu pārstāvēja trīs jaunietes – Eva Strika, Līga Miezīte un Alise Saviča kā arī trīs Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji – Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis  un  jaunatnes lietu speciāliste Jurgita Bareika.

Alise: Ieguvu iespēju doties uz Sēlijas kongresa reģionālo konferenci Viesītē, kur notika strukturētais dialogs, kurā apsprieda jautājumus par jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un to, kā pievērst viņu uzmanību nopietnām lietām. Veicās ļoti labi, dažādās grupās apspriedām svarīgus jautājumus, kuros beigās nonācām pie dažādiem secinājumiem, netrūka arī brīžu, kad varējām nedaudz izkustēties. Kopumā pasākums patika, un domāju, ka ja būtu iespēja, piedalītos vēlreiz, jo tā ir ne tikai iespēja uzzināt ko jaunu, bet arī iespēja komunicēt un iepazīt jaunus cilvēkus!

Eva: Piedaloties šajā pasākumā, es guvu pozitīvas emocijas. Bija iespēja padiskutēt ar citiem jauniešiem kā arī ar jau pieredzējušām amatpersonām. Bija interesanti uzzināt citu jauniešu viedokli par konkrētajām tēmām. Šādi kongresi dod iespēju mācīties izteikt savu viedokli un uzklausīt citus.

Līga: Bija ļoti interesants un lietderīgs pasākums. Tika apspriestas jauniešu problēmas un kopīgiem spēkiem meklēti risinājumi. Arī amatpersonas uzklausīja jauniešus un piedāvāja savas idejas jautājumu un problēmu risināšanai. Netrūka arī aktivitāšu. Kopumā ļoti pozitīvi pavadīta diena.

Liels paldies jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem par piedalīšanos un aktīvu iesaisti konferencē!

 

Jurgita Bareika

Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

Foto: K.Sēlis