Jēkabpils novada pārstāves piedalās pirmajā Sēlijas novadu apvienības, Jauniešu padomes “SēJa” sapulcē

2016. gada 1. jūlijā Salas novada jauniešu centrā, notika pirmā Sēlijas novadu apvienības Jauniešu padomes “SēJa” sēde.  Jaunieši šajā sapulcē diskutēja par padomes ilgtermiņa mērķiem, kā arī tika sadalīti katra padomes pārstāvja amats un pienākumi. Jēkabpils novada pārstāves Klinta un Kitija darbosies sporta nodaļā, un būs atbildīgas par sportiskām un veselību veicinošām aktivitātēm. Kā viens no pirmajiem uzdevumiem būs sadarbojoties ar kolēģi no Jaunjelgavas, koordinēt un organizēt rīta rosmi Sēlijas novada jauniešu dienā, 21.augustā, Neretā.

Šajā sapulcē liela uzmanība tika pievērsta Sēlijas novada Jauniešu dienām, kas notiks 2016.gada no 20. līdz 21.augustam, Neretā. “SēJa” sadarbojoties ar Sēlijas novada Jaunatnes lietu speciālistiem, ņems aktīvu darbību gan pie organizatoriskiem darbiem, gan arī kā dalībnieki, aktīvi iesaistoties pasākuma aktivitātēs. Šajā padomē ir aktīvi un darīt griboši jaunieši, kas ar savām idejām absolūti spridzina !

Klinta Miežāne