Pasaules latviešu bērni atkal satiekas Zasā

Ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” atbalstu Jēkabpils novada Zasā jūlija vidū notiek nometne „Dabas dārgumi”, (projekta identifikācijas Nr. 2016.LV/SP/17/04). Nometne sākās 12.jūlijā, bet 19.jūlijā atvadīsimies no vecajiem un jaunajiem draugiem, bērni izlidos pa savām pašreizējām mītnes valstīm.

Nometnē galvenokārt tiek pievērsta uzmanība Latvijas dabas bagātībām – caur mākslu un amatniecību, dzīvošanu āra apstākļos, Jaunsargu dzīves mācību, lekcijām un lauka pētījumiem. Protams, ka notiek arī sportošana, latviešu valodas mācīšanās un vienkārši draudzēšanās.

Šogad nometne apvieno bērnus ne tikai no dažādām valstīm, bet pat dažādiem kontinentiem. Esam priecīgi, ka latviešu diasporu Brazīlijā šogad pārstāv Lūkass, kuram garais ceļš uz Latviju bez šādas programmas atbalsta varbūt nebūtu iespējams. Kopā nometnē pārstāvētas 6 valstis – Latvija, Gruzija, Lielbritānija, Beļģija, Krievija un Brazīlija.

Īpaši vēlamies pateikties latviešu skoliņu un diasporas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – Regīnai Jakobidzei (Gruzija, biedrība „Ave sol!”), Annai Alekai (Lielbritānija, Mančesteras latviešu nedēļas nogales skoliņa „Ezītis”), latviešu valodas skolotājam Alfrēdam Peterlēvicam Brazīlijā, kā arī Latvijas vēstniecības Krievijā pārstāvim Kasparam Svilānam – par to, ka šiem cilvēkiem rūp latviešu bērni un bērnu saikne ar Latviju.

Protams, ka paldies arī visiem bērnu vecākiem, kuri devuši mums iespēju iepazīties ar viņu meitenēm un zēniem!

Kas īpaši nozīmīgi – šogad satiekam arī draugus, kas mūs apciemoja pagājušā gada „Vasaras Saulgriežu nometnē Latvijas un diasporas bērniem”, kurai atbalstu saņēmām pagājušā gada programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros. Gruzijas grupas vadītāja Regīna saka :„Mēs šogad nebraucām vienkārši uz nometni Latvijā. Mēs braucām pie draugiem!”,- un pie Jēkabpils novada amatniecības centra „Rūme”, blakus Latvijas karogam lepni plīvo Gruzijas karogs.

Cerēsim, ka arī nākamajos gados valsts programma programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” turpināsies un dos iespēju vasarās Latvijas gājputniem salidot kopā – Latvijas laukos, pļavās un mežos. Un, kas pats galvenais – atrast šeit cilvēkus, kas viņus gaida, mājvietu un iespēju atstāt Latvijā savus labos darbus!

 

Projekta vadītāja Daina Alužāne

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Sēļu pūrs”

Autores foto