2016.gada 21.jūlijā notiks komiteju sēdes!

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE plkst.9:00;

ATTĪSTĪBAS UN TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE plkst.11:00;

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE plkst.14:00.

Darba kārtība