Jēkabpils novada pašvaldība piedalās Somijas pilsētas zibakcijā

28. jūlijā Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija aicina ikvienu pašvaldību piedalīties Eiropas līmeņa akcijā “Mēs esam Eiropa” un izkārt Eiropas karogu.

Akcijā piedalās arī Jēkabpils novada pašvaldība, paceļot Eiropas Savienības karogu pie administrācijas ēkas  Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a. Karogi pacelti arī pie dažādām  pašvaldības iestādēm  novadā, piemēram, Ābeļu pamatskolas, Leimaņu Tautas nama, Zasas vidusskolas un pagasta pārvaldes, Dunavas pamatskolas un citur.

Akciju ierosinājusi Joensū pilsēta (Joensuu, Somijā). Šī pilsēta aicina visas Eiropas pašvaldības atsaukties un 28. jūlijā izkārt Eiropas karogu pie pašvaldības ēkām, tādējādi atbalstot Eiropas Savienības vērtības. Joensū aicina citas Eiropas pilsētas parādīt visai pasaulei, cik svarīga ir Eiropas pilsētu un pašvaldību sadarbība. Eiropa nav ideāla, taču ikviens no mums ir ideāls eiropietis.

28. jūlijā paceļam Eiropas karogu kā mūsu kopējās Eiropas simbolu, lai uzskatāmi paustu pārliecību par to, ka Eiropas pilsētu un novadu sadarbībai ir ļoti liela nozīme.

 Jēkabpils novada pašvaldība

K.Sēļa foto

 

Papildinformācija par šo iniciatīvu:

www.connectingeuropeans.eu

www.twitter.com/joensuucalling

www.facebook.com/connectingeuropeans

#WeAreEurope