Brīvprātīgais uz 1 dienu

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” no 15. līdz 21.augustam rīko akciju „Brīvprātīgais uz 1 dienu”. Akcijas laikā biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldību un valsts iestādēm būs iespēja iesaistīt ieinteresētos brīvprātīgos kādā no savus mērķus nodrošinošām aktivitātēm, bet brīvprātīgajiem – izdarīt ko labu un gūt gandarījumu. Abu pušu savstarpēja iepazīšanās notiks ar īpaši veidotas, Jēkabpils NVO resursu centra mājas lapā izvietotas, datu bāzes palīdzību.

Akcijas norisei gatavojoties, biedrības, nodibinājumi, pašvaldības un valsts iestādes līdz 5.augustam tiek aicinātas iesniegt ziņas par nepieciešamajām brīvprātīgo vakancēm biedrībai “Jēkabpils NVO resursu centrs” – tālr.: 65220097 vai e-pasts: nvoresursi@inbox.lv, norādot savu kontaktinformāciju.

Savukārt ieinteresētie brīvprātīgie (vecums 13 – 95+ gadi) līdz 8.augustam uz iepriekš norādīto e – pastu vai pa tālruni piesakās akcijai “Brīvprātīgais uz 1 dienu”, arī norādot savu kontaktinformāciju, kā arī jomu, kādā vēlas veikt savu pirmo brīvprātīgo darbu.

Vajadzību un piedāvājuma datu bāze tiek apkopota un būs redzama biedrības mājas lapā: www.jekabpilsnvo.lv

Akcijas noslēguma dienā – 21. augustā notiks kopīga vakarēšana pie ugunskura ar stāstiem par pirmoreiz brīvprātīgajā darbā piedzīvoto!

Akcija norisinās Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta “Brīvprātīgais darbs sabiedrības aktivitātes veicināšanai Vidusdaugavas reģionā” ietvaros