Uz sporta spēlēm aicina Krustpils novada Variešu pagasts

Nolikums

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Mērķis – veicināt sportisku aktivitāšu popularitāti un popularizēt veselīgu dzīvesveidu;

Uzdevumi:

Izspēlēt Variešu pagasta ceļojošā kausa turnīru futbolā

Iesaistīt sportiskās aktivitātēs visus ģimenes locekļus

  1. LAIKS UN VIETA

2.1 Sporta spēles notiek Krustpils novada Variešu pagasta Medņu ciemā;

2.2 Sporta spēles notiek 2016.gada 20.augustā no plkst. 9.30.

  1. SPORTISKĀS AKTIVITĀTES

3.1. Variešu pagasta ceļojošais kauss futbolā;

3.2. Peintbola spēles aktivitātes;

3.3. Ģimenes stafetes.

  1. DALĪBNIEKI

3.1. Futbola turnīrā komandas pieteikumā maksimums 8 spēlētāji;

3.2. Peintbola spēles aktivitātēm komandas pieteikumā maksimums 5 spēlētāji;

3.2. Futbola turnīrā un peintbola spēles aktivitātēm spēles laikā

laukumā vismaz 1 sieviete;

3.3. Ģimenes stafetes piedalās komandas 3 cilvēku sastāvā, neatkarīgi

no dzimuma;

3.3. Par katra dalībnieka veselības stāvokli un slodzes atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks, apliecinot to ar parakstu pieteikumā sacensību dienā.

  1. PIETEIKŠANĀS

4.1. Futbola turnīram komandas pieteikumi jāiesniedz līdz 2016.gada 20.augustam plkst. 9.30;

4.2 Peintbola spēles aktivitātēm komandas pieteikumi jāiesniedz līdz 2016.gada 20.augustam plkst. 13.30;

4.3. Futbola turnīram un peintbola spēles aktivitātēm jāpilda atsevišķi pieteikumi.

4.4. Ģimenes stafetēm pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 11.00

4.4. Papildus informācija 26355872 (Gusts Jansons)

  1. SACENSĪBU NOTEIKUMI

6.1. Visas sportiskās aktivitātes tiek izspēlētas pēc iepriekš sastādīta grafika, atkarībā no pieteikušo komandu skaita;

6.2. Ar grafiku komandas tiks iepazīstinātas pirms sacensību sākuma;

6.3. Futbola spēles noteikumi balstīti uz vispārpieņemtajiem futbola 6 pret 6 spēles noteikumiem.

(http://arhivs.lff.lv/dokumenti/LFF%20reglamenti/2014_kurzeme/Futbols_8_pret_8_un_6pret6.Noteikumi2014..pdf)

6.3. Ar pārējiem sporta aktivitāšu noteikumiem komandas tiek iepazīstinātas sacensību dienā, pirms sporta spēļu atklāšanas un spēļu norises laikā.

7. PAPILDUS NOTEIKUMI

7.1. Katras sportiskās aktivitātes turnīrs tiek izspēlēts neatkarīgi;

7.2. Katras aktivitātes ietvaros, pēc komandu parādītā snieguma, tiek noteikts vietu sadalījums;

7.3. Futbola turnīra laikā par spēles tiesnesi, pēc iepriekš sagatavotā grafika, tiek nozīmēts citas, laukumā neesošās, komandas pārstāvis;

8. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Organizatori sacensību vietā nodrošina kvalificētu medicīnas personālu.

  1. TIESNEŠI

Sacensību galvenais tiesnesis – Gusts Jansons

  1. APBALVOŠANA

Sporta spēļu noslēgumā tiek apbalvoti 1. – 3.vietu ieguvēji

Pieteikuma veidlapa