Pārdod īpašumu “Sēklu Iecirknis”, Jēkabpils novada Ābeļu pagastā

Jēkabpils novada pašvaldība pārdod īpašumu “Sēklu Iecirknis”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 003 0092, ar dzīvokļiem Nr. 1; 2; 3; 4. Zemes platība – 0,6480 ha, mājas platība – 189,00 m2.

Pārdošanas sākumcena 3 200.00 EUR (izsoles rezultātā cena var mainīties). Sīkāku informāciju var saņemt pa tālruņiem 65231105, 26587126 un 65220822.

Jēkabpils novada pašvaldība