Izsludināta aptauja par dārzeņu piegādi Jēkabpils novada skolām

Ir izsludināta aptauja par dārzeņu piegādi Dignājas pamatskolai, Rubeņu pamatskolai un Zasas vidusskolai. Detalizētāka informācija meklējama Jēkabpils novada mājaslapā, sadaļā “Publiskie iepirkumi -> Nereglamentētie iepirkumi“.

Inita Nereta,

Jēkabpils novada pašvaldības juriste – iepirkumu speciāliste

T:65220738; 26445523

e-pasts: inita.nereta@jekabpilsnovads.lv