Izsaki savu viedokli!

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemti lēmumi domes sēdē, kas notiks šī gada 25. augustā.

Iedzīvotāji līdz šī gada 24. augusta plkst. 15.00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus šādiem saistošo noteikumu projektiem:

  1. Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2015 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jēkabpils novadā”;
  2. Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2014 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”;
  3. Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā

Savus priekšlikumus var iesniegt elektroniski, sūtot pa e-pastu: larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv