Biznesa atbalsta programmām jābūt pieejamām visiem uzņēmējiem

Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs (LUAC) veiksmīgi realizē jau gandrīz 30
uzņēmējdarbības atbalsta (ar nosaukumu – “Biznesa uzrāviens”) un 6 sadarbības (ar nosaukumu –
“Biznesa partneri”) programmas, kas to dalībniekiem nodrošina unikālas konkurētspējas
priekšrocības.
Taču, diemžēl programmu klāsts ir pārāk apjomīgs, uzņēmumi ne vienmēr paši spēj līdz
smalkākajām detaļām izprast katras programmas dalības nosacījumus un sagaidāmos ieguvumus.
Lai novērstu iespēju, ka uzņēmēji apjūk pārāk plašajā piedāvāto atbalsta un sadarbības programmu
klāstā, šobrīd līdz 30. aprīlim tiek piedāvāta unikāla iespēja – individuāla atbalsta un sadarbības
programmas plāna sastādīšana.
Kā uzsver LUAC eksperti, biznesa atbalsta programmām ir jābūt pieejamām ikvienam uzņēmējam,
tādēļ pēc iespējas jānodrošina konsultatīvais atbalsts, lai palīdzētu uzņēmumam izvēlēties no plašā
piedāvājuma viņam piemērotāko, lietderīgāko un vajadzīgāko, izvērtējot katra uzņēmuma visas
nākotnes attīstības iespējas.
Reģistrācijas maksa, kas nodrošina individuāla atbalsta un sadarbības programmu plāna izveidi,
sastāda Ls 40,-
Pieteikumu, norādot uzņēmuma nosaukumu un rekvizītus, var iesūtīt aizpildot anketu vai arī aizpildot pieteikumu LUAC, www.biznesauzraviens.lv un www.biznesapartneri.lv interneta vietnēs.