Dunavā jauni ielu apgaismes ķermeņi

Dunavā augusta sākumā tika pabeigta apgaismes kabeļu trase 928 metru garumā. Projekta „Ielas apgaismojums Jēkabpils novada Dunavas pagasta Dunavas ciemā” rezultātā, tika uzstādīti 15 jauni apgaismojuma balsti ar jauniem gaismas ķermeņiem. 7 gabali ir jauni esošajos balstos uzstādīti jauni apgaismes ķermeņi (teritorijā pie skolas).

Projektēšanas darbus un būvniecību veica SIA „Aviton”.

K.Sēlis

Autora foto