Pabeigti remontdarbi Zasas vidusskolā

Zasas vidusskolā 2016. gada vasarā remontdarbi notika 1. stāva 4 kabinetos un 2 gaiteņos. Kabinetu sienas tagad ir gaišās krāsās,  pie logiem žalūzijas, koka durvis, linolejs. Vēl tika veikti labojumi – novērsta 2.stāva gaiteņa grīdas “šūpošanās”. Darbus veica SIA ,,BūvMax”, Svetlanas Lacares vadībā. Visus darbus pārraudzīja skolas saimnieks Ainārs Matīss, Zasas pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš, Jēkabpils novada būvinženiere Līga Koržeņevska. Darbi tika veikti, ievērojot pasūtītāja vēlmes, laicīgi un labi. Remontdarbos saceltos putekļus un nekārtību novērsa apkopējas skolā: Daina Ģeidāne, Gita Veļika, Mairita Godļevska.

Pirmsskolas bērnu laukumiņā tika uzstādītas 2 koka mājiņas, kur bērniem atpūsties, spēlēties, glabāt inventāru. To izgatavošanu un uzstādīšanu veica Ojārs Ģeidāns.

Paldies visiem, kuri iesaistījās šajos darbos un rezultāts iepriecinās gan skolēnus, gan skolotājus!

Kādreizējais mūzikas kabinets, tagad – topošais skolas muzejs
Kabinets līdzās direktores kabinetam
Bijusī skolēnu pašpārvaldes telpa

O.Spēka

K.Sēļa foto