Atjaunota infrastruktūra Zasas muižas parkā

“Meža dienas 2016.- 2018.gadā”

Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

 

Jēkabpils novada pašvaldība Latvijas Pašvaldību savienības un VAS “Latvijas Valsts Meži” projektāMeža dienas” ir finansiāli atbalstīta ar piešķīrumu EUR 500,00.

Darbi projektā plānoti Zasas muižas parkā. Piešķirtā finansējuma ietvaros tiek atjaunots viens no 5 tiltiņiem. Pārējo četru tiltiņu atjaunošana ir segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.Projekta īstenošanas plānā ietilpst sekojošas aktivitātes:

 

  1. Tiltiņa atjaunošana. Noslēgts līgums, iegādāti kokmateriāli, atjaunots tiltiņš 05.-28.09.2016.
  2. Pasākuma organizēšana. 29.09.2016. Rezultātā organizēts pasākums ar izglītojošu un informatīvu mērķi. Vietējās sabiedrības iesaiste – skolēni un pieaugušie. Pasākuma ietvaros tiltiņa atvēršana, koku stādīšana, pastaiga pa Zasas parku.
  3. Publicitātes nodrošināšana par projekta īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem. 01. 09.-15.10.2016.
  4. Atskaites iesniegšana līdz 31.10.2016.

Atbildīgais par projekta īstenošanu Zasas pagasta pārvaldes vadītājs J. Krūmiņš

 

 Projektu speciāliste G. Dimitrijeva

K.Sēļa foto

05.09.2016