Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2015.gada 4.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 1. daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr.
1 Jānis Kusiņš