Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2016.gada 2.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 1. daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr.
1 Jurijs Andrejevs

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr.
1 SIA ‘’Tavs Koka Nams’’ 40003840854