Jēkabpils novada un Krustpils novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas 2016. gada 24. augustā uzņem Tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču.

Vizītes mērķis bija tikties ar dzimtsarakstu nodaļas vadītājām un pašvaldību priekšsēdētājiem, lai iepazītos ar dzimtsarakstu nodaļu darbu novados.

Jēkabpils novada pašvaldību pārstāvēja priekšsēdētājs Edvīns Meņķis un dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. Alda Beinaroviča.

Kopā ar tieslietu ministru delegācijas sastāvā bija arī:

Gaidis Bērziņš – Saeimas deputāts, Juridiskās komisijas vadītājs;

Raivis Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

Līga Ādamsone – ministra biroja vadītāja;

Andris Vitenburgs – ministra preses sekretārs;

Signija Stērniniece – deputāta Gaida Bērziņa palīdze;

 

Savā vizītē Tieslietu ministrs apskatīja laulību ceremonijas zāli un pauda atzinību par tās piemērotību laulību ceremonijām. Ministru patīkami pārsteidza šī gada laulību statistika, jo Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļai ir vērojams laulību skaita pieaugums.

Saņēmām uzslavas par to, ka pašvaldība nodrošina dzimtsarakstu nodaļai apliecību vāciņus, ko iedzīvotāji saņem reģistrējot laulību vai bērniņa dzimšanu.

Tika pārrunāti dažādi jautājumi, kas saistīti ar dzimtsarakstu nodaļas darbu, kā arī risinājās diskusijas par vienotu tērpu dzimtsarakstu nodaļas vadītājām, pildot amata pienākumus  pie laulības reģistrācijas.

Alda Beinaroviča

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja p.i.

Foto: I.Lapiņa