Sveicot skolotāju Irmu Bīgestāni…

I. Bīgestāne (2. no labās puses), kopā ar saviem 1979.g. un 1982. g. absolventiem 2015. gada jūnijā.

Ir atnācis rudens, kad dārzos krāšņi zied dālijas, gladiolas, asteres un daudzi citi ziedi.  Skolēni un skolotāji gatavojas jaunam darba cēlienam, mēs atceramies īpašu, bijušo skolotāju, kolēģi Irmu Bīgestāni.

Skolotāja 24.augustā nosvinēja 90. dzimšanas dienu. Savā darbīgajā pedagoģes mūžā I. Bīgestāne ir mācījusi un audzinājusi vairākus simtus skolēnu, darbā ievadījusi vairākus desmitus jauno skolotāju.

Bērzgala pamatskolā, kurā aizritējis viss skolotājas mūžs, viņa mācīja matemātiku, ne to vieglāko mācību priekšmetu, taču varam apgalvot, ka matemātikas pamatus skolotāja prata iemācīt ikkatram audzēknim.

Kā Irmas Bīgestānes ceļi atvijās uz Bērzgali? Par to viņa raksta savās atmiņās: “ Pirms nedaudziem gadiem bija beidzies 2. pasaules karš, nesdams daudz posta un izmisuma cilvēku dzīvē – daudz sagrautā un izpostītā visās dzīves jomās. Pēc Daugavpils Valsts skolotāju institūta valsts Komisijas lēmuma, beidzot institūtu, tiku nozīmēta vadošā darbā Jēkabpils rajonā ar 1951. gada 15. augustu. Tā 1951.gada augusta sākumā ierodos Jēkabpilī Dambju ielā 19, kur toreiz bija Tautas izglītības nodaļa, kuru vadīja Emīlija Liepiņa. Man ļoti konkrēti tika paziņots, ka būs jāstrādā par direktori Leimaņu ciema Bērzgala 7-gad. skolā. Tā tapa pavēle, ka Krievāne Irma Ādolfa m. tiek iecelta par Bērzgala 7-gad. skolas direktori sākot ar 15. augustu. Skolā ierados tieši 15. augustā. Bija saulaina diena, daba jau pilnbriedā. Ceļā uz skolu (bija smags koferis) mani uzaicināja zirga pajūgā  pie mežniecības ēkas ( no auto pieturas) ilggadīgais piena vedējs Mežgales kolhozā Vāsuļu tēvs un solīja aizvest līdz pašai skolai.

Piebraucot pie skolas, tā likās iegrimusi pusdienas mierā un klusumā. Patika. Pati skolas ēka bija balta un tīra.”

Par direktori Bērzgala p-sk. Irma Bīgestāne strādā no 1951. g. līdz 1968.g. Tas bija grūts, bet iedvesmojošs darbs – visu sākt no pamatiem – veidot kabinetus, iegādāt mēbeles, uzcelt saimniecības ēkas (internāta un ēdnīcas māju). Iekārtot apkārtni – stādīt koku alejas, izveidot sporta laukumu. Līdzekļu visa attīstībai un pilnveidei pēckara periodā nebija daudz, visam nepietika. Bieži nācās sarunāt ar iedzīvotājiem darboties sabiedriski, bez atlīdzības. Milzīgu darbu ieguldīja pedagogu kolektīvs un tehniskie darbinieki.

I.Bīgestāne Bērzgalā nostrādāja līdz pensijai, tagad dzīvo Jēkabpilī.

Skolotāju gan bijušie audzēkņi, gan kolēģi atceras kā stingru un prasīgu direktori un matemātikas skolotāju, taču reizē arī saprotošu un labestīgu.

Dzīvē izieti ne vieni vien rūgtuma un pārdzīvojuma mirkļi, taču Irma Bīgestāne vienmēr pratusi saglabāt optimismu un možu garu. Neiztrūkstoša pēdējos gados kopā ar māsu ir krustvārdu mīklu minēšana. Tā palīdz saglabāt atmiņu , dzīvesprieku.

Ar smaidu skolotāja sagaida ciemiņus, atrod sirsnīgus vārdus un uzmundrinājumu ikvienam. Skolotāja Irma Bīgestāne ar sirdi joprojām ir savā pirmajā un vienīgajā darba vietā – Bērzgalā.

Bijušie Bērzgala skolas skolēni un pedagogi sūta siltus sveicienus ilggadējai skolotājai Irmai Bīgestānei lielajā dzīves jubilejā!

 

Bijušo audzēkņu un kolēģu vārdā Aija Indriksone, Ingrīda Puķīte, Līga Lācīte Leimaņu pagastā