Jēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumi 2016. gada septembrī

Ābeļu pagasts

18.09. plkst. 12.00 veselības takā pie Ābeļu pagasta pārvaldes nūjošana visai ģimenei.
Dignājas pagasts

17.09. plkst. 12.00 parkā pie meža kaķa trases aktīvā ģimenes diena (sadarbībā ar Eiropas sporta nedēļu)

Dunavas pagasts

16.09. plkst. 13.00 Raiņa muzejā “Tadenava” Dzejas diena.

Plkst. 13.00 – 13.40: Stāsts par atjaunoto Raiņa muzeju “Tadenava” un bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa 2016” atvēršana, plkst. 13.40 – 14.40: 3×20 minūšu darbnīcas, plkst. 14.45 – 15.15: Koncerts un rotaļas.
Rubenes pagasts

29.09. plkst. 12.00 kultūras namā Jēkabpils novada senioru diena „Miķelītis ciemos brauca…”
Zasas pagasts

15.09. plkst. 13.30 Jēkabpils novada ekspozīciju telpās Zasā “Dzejas kamola ritināšana” (sarīkojums veltīts novadā dzimušajam dzejniekam Jānim Akurateram 140. jubilejā).

22.09. plkst. 18.00 Zasas vidusskolas sporta zālē vingrošana pieaugušajiem.

23.09. Zasas kultūras namā izrāde bērniem ar viesiem no Burbuļciema.

24.09. plkst. 18.00  kultūras namā teātra izrāde – komēdija A.Banka „Meitiņa”

Viesojas Jēkabpils Tautas teātris. Režisore – I.Ūbele.