Angļu valodas apmācība pieaugušajiem Rubenes kultūras un sporta centrā

Starptautiskā projekta „Cross border cooperation between reģions in Latvia and Romania to improve educational  offer” /COACTION/ (Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) ietvaros angļu valodas apmācība Rubenes kultūras&sporta centrā ir beigusies, saņemti pirmie sertifikāti, taču konsultācijas ar pasniedzēju turpinās gan elektroniski sarakstoties gan klātienē.

Kursi uzlabojuši zināšanas, pārvarēta valodas barjera un daudzi jau paspējuši pielietot valodas zināšanas ārzemēs. Kursos daudz tika runāti dialogi, iemācītas sarunvalodā nozīmīgas frāzes un vārdi. Vairākkārt atkārtojām iemācīto, jo tikai sarunājoties var veidoties teikumi.

Grupa izveidojās ļoti draudzīga un saliedēta un mēs esam gatavi rudenī turpināt iesākto. Paldies kursu pasniedzējai par zināšanām, iedrošināšanu, pozitīvo gaisotni kolektīvā.

Inta Tomāne, projekta darba grupas locekle