Sveiksim savējos!

Ir noslēdzies biedrības „Lauku partnerības Sēlija” gadskārtējais konkurss „VEDĒJS 2013”.  No mūsu novada šai balvai ir iesniegti apraksti:

No Dunavas pagasta:

      ANITA OZOLIŅA ir iesnieguši aprakstu par INESI STRAUMI

No Ābeļu pagasta:

AUSMA BĒRZIŅA ir iesnieguši aprakstu par AIVU JAKUBOVSKU

No Zasas pagasta:

Biedrības „Noskaņa” vārdā VIJA ROZE ir iesniegusi aprakstu par JĀNI SUBATIŅU

      BENITA KALNIŅA ir iesniegusi aprakstu par INESI KALNIŠKĀNI

No Rubenes pagasta:

      VALIJA BOGDĀNE ir iesniegusi aprakstu par RITU un ANDI TIMOFEJEVIEM

      IEVA JĀTNIECE ir iesniegusi aprakstu par LĪVIJU ŠTOLNIECI

Konkursa dalībnieku godināšana notiks  otrdien, 2o.augustā plkst. 13.00

pie Vīpes pamatskolas.

 Pasākumā muzicēs Vitas Tallas vadītā Vīpes bērnu un jauniešu folkloras kopa „Lākači”.  Neaizmirsīsim sarūpēt skaistākos augusta ziedus saviem aktīvajiem cilvēkiem!