Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2013.gada novembrī

Ābeļu pagasts

06.11. plkst.18.00 Lāčplēša dienas skrējiens (pie Ābeļu kapsētas)
15.11. plkst.18.00 Tautas namā  Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai. Apbalvošana. Koncerts.

Dunavas pagasts

16.11.plkst.18.00 Tadenavas klubā dokumentāla filma  “ Četreiz katrs viens”. Ata Klimoviča, Pāvela Širova un Sandija Semjonova kopdarbs.

02.11.plkst.22.00 skolā- tradīciju zālē -Balle.Spēlē- grupa “ Starpbrīdis”

15.11.plkst.12.00 skolā- tradīciju zālē Latvijas Valsts gadadienai veltīta svinīga pēcpusdiena.

22.11.plkst.19.00 skolā –tradīciju zālē tematisks pasākums pie tējas tases “ Es dzīvoju tepat starp jums”  Viesojas- Aivars un Skaidrīte Pugači

Dignājas pagasts

01.11. plkst.22 00 Dignājas skolas zālē „Halloween after-party”  groziņballe, karnevāls kopā ar grupu „Velvets” (Līvāni)
09.11. plkst.         14 00 Asares amatierteātris ar K. Štrāles-Dreikas izrādi „Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”

11.11. plkst.         16 00 Lāpu gājiens Dignājas skola- Dignājas kapi

15.11. plkst.         19 00 Dignājas skolas zālē Valsts svētkiem veltīt svinīgais pasākums „Latvietis Latviskā Latvijā”

plkst.22 00 groziņballe kopā ar Viesturu

30.11.plkst.          14 00 Dignājas skolas zālē groziņballe senioriem „Ziedu balle”, sumināsim 2013. gada apaļo jubileju (60;65;70;75;80;85;90) gaviļniekus, muzicēs „Daugavas vāravas”

 

Kalna pagasts

11.11.plkst.18.00 A. Grīna piemiņas vietā pie doktorāta tematisks pasākums.

17.11.plkst.18.00 kultūras namā Jēkabpils novada svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai.

Programmā: – Svētku koncerts

                        -Apbalvošana

-Balle

01.12.plkst.14.00 kultūras namā koncerts “ Ir atkal laiks, kad sveces ienāk mājā…” ( piedalās kultūras nama amatierkolektīvi)

Pirmās sveces aizdegšana adventes vainagā.

 

Leimaņu pagasts

11.1.plkst.17.30 latvju zīmju parkā tematisks pasākums “ No zobena saule lēca”

15.11.plkst.19.00 Leimaņu tautas namā svinīgs sarīkojums, veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai.

23.11.plkst.14.00 teātra izrāde –InāraBauvere “ Savedēji”. Viesojas Zīlānu kultūrasd nama teātra draugu kopa “ Patapa”

 

 

Rubenes pagasts

 

15.11. plkst.13.00 Rubenes kultūras namā Valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums un koncerts.Piedalās Rubenes pamatskolas audzēkņi un Madonas kultūras nama pašdarbības kolektīvi.

15.11.plkst.21.00 Svētku balle.Spēlē grupa “ Daugavieši”

30.11.plkst.11.00 kultūras namā Baltinavas dramatiskā kolektīva “ Palādas” viesizrāde “ Ontons  i Anne”

 

 

Zasas pagasts

 

02.11.plkst.19.00 kultūras namā Jēkabpils novada Stipro ģimeņu pasākums”Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot”
06.11.plkst.14.00 kultūras namā Mārtiņdienas pasākums”Palaidnīgais rudentiņš”
15.11.plkst.15.00 kultūras namāLatvijas republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums”Nāk rudens apgleznot Latviju”.
15.11.plkst 22.00 kultūras namā balle kopā ar grupu”Airi”(Līvāni)
07.12.plkst.19.00 kultūras namā pasākums-koncerts”Atnāc ar savu dziesmu un nesaki,ka tev ir bail”.Pēc pasākuma balle kopā ar grupu”Daugavieši”

Izstādes:

21.10.-19.11. Dignājas pagasta pārvaldes 1. stāva zālē Vasilisas Vasilišinas izšūto gleznu izstāde, kura bija apskatāma arī XXV Dziesmu un XV Deju svētku ietvaros Vērmaņdārzā.

25.11.-13.12. Dignājas pagasta pārvaldes 1. stāva zālē foto izstāde veltīta XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem „Māksla būt kopā caur kultūru”

11.11. – 19.11.      Ābeļu pagasta  klubiņā “Ābeļzieds” rokdarbu izstāde

15.11.-15.12. Rubenes kultūras namā foto izstāde “ Mūsu cilvēki- mūsu vērtība”

11.11. Leimaņu tautas namā apskatāmi otrā pasaules kara latviešu karavīru ieroči un uzkabes elementi.
04.11.-22.11. Dunavas sabierisko resursu centrā foto izstāde veltīta XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem „Māksla būt kopā caur kultūru”

 

Citas aktivitātes:

04.11. plkst.10.00 Klubiņā “Ābeļzieds” nodarbība “Oriflame niedru kosmētika”. Vadītāja Vija Pundure
11.11. plkst.10.00 Klubiņā “Ābeļzieds” nodarbība “Rudens veltes burciņā”
25.11.plkst. 10.00 Klubiņā Ābeļzieds šūšanas nodarbība.

 Biedrības „ Dzīves prasme „nodarbības:

  • 06.11.plkst.12.00 Velku diegu sagatavošana aušanai
  • 13.11.plkst.12.00 Groziņu izgatavošana no papīra
  • 20.11.plkst.12.00 Stikla apgleznošana

27.11.plkst. 12.00 Adventes vainagu kompozīciju izgatavošana