Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2013.gada decembrī

Ābeļu pagasts

02.12. plkst.10.00 Klubiņā “Bitīte” šūšanas nodarbība un gatavošanās Ziemassvētku izstādei.
09.- 20.12.Ābeļu pārvaldes telpās Ziemassvētku izstāde- tirdziņš .
14.12. plkst.19.00 Ābeļu TN pašdarbības kolektīvu, biedrības “Ābeļzieds” un rokdarbu klubiņa “Bitīte” kopīgs pasākums. Koncerts.
plkst.21. 00. Atpūtas vakars
26.12. plkst.11.00 Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.Teatrāls uzvedums “Ziemassvētku jampadracis rūķa Sarmuļa mājā…”

Dignājas pagasts

13.12. plkst. 19.00 Dignājas skolas zālē viesosies Ābeļu pagasta amatierteātris ar A. Niedzviedža lugu “Trīsarpus atraitnes” režisors P. Draņevičs
17.12. plkst. 11.00 Dignājas skolas zālē Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte
20.12. plkst. 18.00 Dignājas pamatskolas Ziemassvētku sarīkojums “Atrastie svētki” , pēc sarīkojuma Ziemassvētku balle kopā ar “Aīdu un Jāni”

Dunavas pagasts

01.12.plkst.13.00 Tadenavas klubā Dunavas K.N. dramatiskās kopas luga “ Nakts notikums parkā” Senioru dāmu deju kopas ‘Cielavas” 2 gadu jubilejas priekšnesumi.

25.12.plkst.21.00 Dunavas skolā-tradīciju zālē Ziemassvētku balle.Spēlē- grupa ‘Starpbrīdis”

27.12.plkst.13.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.

 

Kalna pagasts

 

01.12.2013. plkst. 14.00 kultūras namā ” tematisks pasākums “Ir laiks, kad atkal sveces ienāk mājā…”
26.12.2013. plkst. 14.00 kultūras namā  pirmsskolas vecuma bērnu eglīte
28.12.2013. plkst. 20.00 kultūras namā  Koncerts – balle “Ķekatā ļekatā…..”

Rubenes pagasts

18.12.plkst.14.00  laukumā pie veikala “ Rubeņi” sadarbībā ar bierību ‘Ūdenszīmes” z/s ‘Kalnieši” Ziemassvētku amatnieku  tirdziņš.

21.12.plkst.12.00 Kaldabruņas skolā- biedrības ‘Ūdenszīmes” telpās Ziemassvētku eglīte.

23.12.plkst.  12.00 kultūras namā Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem.

28.12.plkst.19.00 kultūras namā tradicionālais Vecgada concerts “ Mazu brīdi pirms…”

plkst.21.00 Vecgada balle.Spēlē; grupa “ Airi” ( Mūzikas festivāla “ Mazā ziņģe 2013” laureāti.

 

Zasas pagasts

 

07.12.plkst.19.00 kultūras namā pasākums-koncerts”Atnāc ar savu dziesmu”.Pasākumu vada un kuplina ar savām dziesmām OK skatuves dalībnieks Kristaps Pujāts.
Pēc pasākuma groziņballe kopā ar grupu”Daugavieši”.

20.12.plkst.15.00 kultūras namā Ziemassvētku pasākums Zasas vidusskolas audzēkņiem.
25.12.plkst.19.00 kultūras namā pasākums”Ziemas un saulgriežu kalnā saule un cilvēki kāpj”.Pēc pasākuma groziņballe kopā ar grupu”Brīvdiena”
27.12.plkst.11.00 pasākums”Ziemassvētki sabraukuši”pirmsskolas bērniem.

 

Izstādes

No 05.12.- 30.12. Dunavā- sabiedrisko resursu centrā izstāde “ Adventes vainadziņi un kompozīcijas Ziemassvētkiem.”

No 02.12.-09.12. Zasas v-skolā advents vainagu izstāde.

No 25.11.-13.12. Dignājas pagasta pārvaldes 1. stāva zālē foto izstāde veltīta XXVDziesmu un XV Deju svētkiem “Māksla būt kopā caur kultūru”

 

Citas aktivitātes

12.12.Biedrības ‘Ābeļzieds”  labdarības akcija.

21.12.plkst.11.00 Kalna pagasta  kultūras namā Bruno Groninga draugu kopas nodarbība.

Biedrības “ Dzīves prasme” nodarbības:

04.12.plkst.12.00 “ Floristikas kompozīcijas Ziemassvētkiem”

11.12.plkst.12.00 “ Linu dvieļu un sedziņu aušana”

18.12.plkst.12.00 “ Gastronomiskās izpriecas’( salātu un kārumu diena)